Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2017


Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2017

Công Vụ 27:20-26
Từ Sợ Hãi đến Vững Lòng

“Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết; ngươi phải ứng hầu trước mặt Sê-sa; và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những ngươi cùng đi biển với ngươi. Vậy, hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như Lời Ngài đã phán vậy” (câu 24-25).

Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của Sứ đồ Phao-lô trước trận cuồng phong như thế nào? Nhờ đâu mà ông được thay đổi từ sợ hãi đến vững lòng? Ông đã giúp gì cho những người trên tàu? Ngày nay bạn cần làm gì để luôn được vững lòng trước mọi sóng gió cuộc đời?

Trải qua nhiều ngày không thấy mặt trời hay ngôi sao xuất hiện trong khi bão vẫn không ngừng thổi ào ào. Cũng như mọi người, Sứ đồ Phao-lô cảm thấy mình bé nhỏ, bất lực trước sức mạnh của bão tố. Mạng sống của ông và những người trên tàu khác nào sợi chỉ mành treo chuông, tâm trạng ông cũng bối rối và lo sợ như những người trên tàu (câu 24a). Nhưng khải tượng và lời hứa của Đức Chúa Trời đã đem lại cho ông niềm hy vọng. Bởi đức tin nơi Chúa thành tín, Sứ đồ Phao-lô tin chắc là ông và mọi người trên tàu sẽ được sống (câu 24). Điều này làm cho ông thay đổi từ tâm trạng đến lời nói và hành động. Ông làm chứng lại sự hiện thấy mà Đức Chúa Trời đã cho ông biết trong đêm trước rồi kêu gọi mọi người rằng: “Vậy, hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như Lời Ngài đã phán vậy” (câu 25).

Qua sự kiện này, chúng ta điểm lại tiến trình Sứ đồ Phao-lô giúp mọi người thay đổi từ sợ hãi đến vững lòng. Trước hết, ông nhắc lại cho những người trên tàu nhớ rằng nếu bữa trước họ tin lời ông nói thì đâu phải gặp bão như vậy. Ông không trách họ nhưng nhắc để bây giờ họ cần chú ý nghe lời ông nói. Sau đó, ông làm chứng về sự hiện thấy từ Đấng ông thờ phượng cho ông biết ngoài chiếc tàu ra thì không ai bị nguy hiểm hết, vì chính ông phải ứng hầu trước Sê-sa nên Ngài cũng sẽ cứu mạng mọi người. Cuối cùng, ông khẳng định niềm tin của ông vào Đức Chúa Trời thành tín, Ngài sẽ thực hiện mọi điều Ngài đã hứa để khuyên mọi người hãy vững lòng.

Ngày nay, Chúa Giê-xu và Lời Kinh Thánh là niềm hy vọng của Cơ Đốc nhân. Chúng ta cần đến với Chúa và Lời Chúa mỗi ngày để đức tin chúng ta được vững mạnh. Bởi đức tin, chúng ta nhận lấy lời hứa và sống với niềm tin nơi Chúa, nhờ đó chúng ta được bình an vượt qua các cơn bão tố của cuộc đời. Thái độ, lời chứng và cách ứng xử vững vàng đầy lòng tin của chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn sẽ thu hút người khác đến với Chúa yêu thương.

Bạn có vững lòng đặt niềm tin nơi Chúa trong những lúc gần như tuyệt vọng không?

Lạy Đức Chúa Trời thành tín! Cảm tạ Chúa về mọi lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh. Cầu xin Cha cho con đức tin mạnh đủ để sống với niềm tin và sốt sắng đem hy vọng cho người đang tuyệt vọng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top