Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2017


Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2017

Gióp 15:1-6
Kính Mến Đức Chúa Trời

“Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục Truyền 6:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhận định về lời tranh luận và lên án của ông Ê-li-pha đối với ông Gióp, có phải người công chính không bao giờ gặp tai họa không? Bạn chỉ sợ Chúa hay kính mến Ngài?

Sau một vòng tranh luận không kết quả với ông Gióp (Gióp 4-5), ông Ê-li-pha tranh cãi mãnh liệt đến nỗi quên mục đích chuyến thăm là an ủi ông Gióp. Ông Ê-li-pha thiếu kiên nhẫn khi lên án ông Gióp, kiên quyết với lập luận của mình là ông Gióp phạm tội nên đau khổ ông đang gánh chịu là hình phạt của Đức Chúa Trời. Từ suy nghĩ đó, ông Ê-li-pha cho rằng ông Gióp thiếu khôn ngoan khi đáp lại bằng lời tri thức vô ích (câu 2-3). Ông Ê-li-pha trách ông Gióp là người phạm tội nhưng ngang bướng không chịu ăn năn. Ông nói với ông Gióp: “Ông hủy điều kính sợ Đức Chúa Trời… sự gian ác ông dạy dỗ cho miệng mình… ông chọn lưỡi của kẻ quỉ quyệt” (câu 4-5). Ông Ê-li-pha xác nhận là miệng ông Gióp cũng kết án ông, có nghĩa là chính ông Gióp cũng tự định tội cho mình (xem Gióp 9:20-21).

Lý luận của ông Ê-li-pha nghe qua có vẻ hợp lý vì chỉ người có tội Chúa mới phạt, còn người làm lành thì Ngài luôn ban phước. Còn nếu nói như ông Gióp rằng ông sống thiện lành nhưng Chúa vẫn cho ông chịu đau khổ; nếu vậy con người phải sống tốt, sống thánh khiết để làm gì? Tuy nhiên, khi suy xét kỹ thì lý luận của ông Ê-li-pha giống như con trẻ vâng lời cha mẹ vì sợ hình phạt chứ không phải vì kính yêu cha mẹ! Đây cũng là lý luận của Sa-tan khi kiện cáo ông Gióp với Chúa là ông Gióp tôn thờ Chúa chỉ vì Chúa ban phước chứ không phải ông kính yêu Chúa (Gióp 1:10-11, 2:5).

Ông Ê-li-pha chê trách ông Gióp thiếu khôn ngoan, nhưng chính ông là người thiếu khôn ngoan. Ông lên án ông Gióp thiếu kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng chính ông thiếu lòng kính mến Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính nhưng cũng là Đấng Yêu Thương. Ngài cho phép người công chính gặp hoạn nạn trong sự tốt lành yêu thương của Chúa. Chúa chưa xử phạt người phạm tội là bởi lòng yêu thương của Ngài muốn cho họ cơ hội ăn năn. Tuy nhiên, trong ngày cuối cùng khi đối diện với Chúa, mỗi người sẽ nhận sự thưởng phạt công minh. Phần con người cần biết rằng, Chúa là Đấng sáng tạo ra mình và luôn yêu thương mình vì thế con người phải kính yêu Chúa hết lòng. Đức Chúa Trời bảo ông Môi-se truyền cho tuyển dân của Ngài rằng: “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục Truyền 6:5). Con dân Chúa phải kính yêu Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Bạn có hết lòng kính mến Chúa trong mọi hoàn cảnh không? Bạn có dùng Lời Chúa để khuyên răn, nâng đỡ người hoạn nạn không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con thiếu kính yêu Chúa; xin cho con luôn vững tin nơi Chúa dù phải đương đầu với hoạn nạn; giúp con sống yêu thương, nhân từ với người khác như Chúa đã nhân từ, yêu thương con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top