Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2017


Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2017

Nê-hê-mi 4:7-14
Lãnh Đạo Bởi Đức Tin

“Đừng sợ chúng. Hãy nhớ rằng Chúa là Đấng vĩ đại và đáng kính sợ sẽ chiến đấu cho anh em, con trai, con gái, vợ, và cả nhà của anh em” (câu 14b BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái đang làm công việc gì? Họ phải đối diện với sự chống đối như thế nào? Nhà lãnh đạo Nê-hê-mi phản ứng ra sao trước những sự chống đối này? Bạn sẽ làm gì khi bị kẻ thù chống phá?

Dưới sự lãnh đạo của ông Nê-hê-mi, người Do Thái hết lòng xây sửa lại vách thành Giê-ru-sa-lem bị đổ nát. Ngay khi công việc đang tiến hành thì họ phải đối diện với một sự chống đối dữ dội của kẻ thù. “San-ba-lát, Tô-bi-gia, những người A-rập, người Am-môn, và người Ách-đốt” đã tỏ thái độ “giận dữ” khi thấy “việc tu bổ vách thành Giê-ru-sa-lem tấn tới” (câu 7). Ngoài những lời chế nhạo, gièm chê (câu 11), họ còn chuẩn bị tấn công Giê-ru-sa-lem để làm dân chúng “bị rối loạn” (câu 8). Người Do Thái phải chịu một áp lực rất lớn cả thể xác lẫn tinh thần. Họ phải cực nhọc lo xây sửa vách thành mà còn phải nghe những lời nhạo báng từ mấy người chống phá. Trong hoàn cảnh này, là người lãnh đạo, việc đầu tiên của ông Nê-hê-mi là cầu nguyện trình dâng nan đề lên Chúa, tiếp theo là cậy vào sự khôn ngoan Chúa cho để lập kế hoạch phòng chống kẻ thù tấn công.

Ông Nê-hê-mi là một nhà lãnh đạo có đức tin vững vàng, cho nên dù kẻ thù có cố tình nhạo báng công việc ông đang nhận lãnh nơi Chúa, ông vẫn không nhụt chí. Trái lại, ông bình tĩnh đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Đây là một đặc điểm mà những nhà lãnh đạo Cơ Đốc cần phải noi theo. Khi công việc Chúa được tiến hành thuận lợi và phát triển, ma quỷ sẽ tìm đủ mọi cách để chống đối, phá hoại, và có thể một số con dân Chúa sẽ bị nản lòng, nhìn thấy khó khăn và muốn lùi bước giống như người Do Thái lúc bấy giờ (câu 10). Tuy nhiên, là người lãnh đạo, chúng ta phải vững lòng hướng dân Chúa tin cậy Đức Chúa Trời dù hoàn cảnh có thế nào. Sau khi cầu nguyện dâng nan đề lên Chúa, việc tiếp theo ông Nê-hê-mi làm là sắp đặt người canh giữ vách thành, phòng chống kẻ thù (câu 13). Kế đến, ông đã mạnh dạn đứng trước dân chúng mà khẳng định về quyền năng của Đức Chúa Trời. Ông khích lệ tinh thần của họ: “Chớ sợ chúng; khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kinh” (câu 14). Nhờ những lời khích lệ mạnh mẽ này mà người Do Thái đã vững lòng để tiếp tục công việc tu sửa vách thành, và một phần dân chúng thì giữ nhiệm vụ “cầm cây giáo, khiên, cung, và giáp” để canh giữ kẻ thù (câu 15-16). Khi phục vụ Chúa mà đối diện với sự chống đối của kẻ thù, chúng ta hãy vững tin mà khẳng định rằng: “Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta” (câu 20).

Bạn có nhờ cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn vững tin nơi Ngài dù hoàn cảnh ra sao, để đức tin của con có thể làm cho tinh thần người khác vững vàng, không sợ hãi.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 34.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top