Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2017


Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2017

I Cô-rinh-tô 2:6-9
Đạo của Sự Mầu Nhiệm

“Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: “Mầu nhiệm” trong Tân Ước có nghĩa gì? Ban phân biệt sự “mầu nhiệm” với sự “huyễn hoặc” ra sao? Bằng cách nào con người có thể hiểu được những điều “mầu nhiệm” trong Đạo của Đấng Christ?

Trong Kinh Thánh Tân Ước, cụm từ “sự mầu nhiệm” được nhắc đến 27 lần, riêng Sứ đồ Phao-lô đã sử dụng 20 lần trong các thư tín của mình. “Sự mầu nhiệm” có nghĩa là điều được che giấu, bí mật, hay điều không thể tự hiểu được. Đạo của Đấng Christ chứa đựng nhiều sự mầu nhiệm: Sự mầu nhiệm về Nước Trời (Ma-thi-ơ 13:35), sự mầu nhiệm về sự biến hóa thân thể của thánh đồ khi Chúa Giê-xu tái lâm (I Cô-rinh-tô 15:15, 52), sự mầu nhiệm Chúa Giê-xu thành nhục thể (I Ti-mô-thê 3:16) v.v… Sự cứu chuộc của Đấng Christ được thực hiện qua sự chết của Ngài trên thập tự giá là một trong những sự mầu nhiệm quan trọng. Con người không thể dùng sự khôn ngoan của mình để hiểu được chân lý này nhưng phải nhờ đến sự bày tỏ từ Đức Chúa Trời, hay nói cách khác, đó là nhờ sự mạc khải của Chúa Thánh Linh. Những điều này hoàn toàn khác với những điều “huyễn hoặc” do con người tưởng tượng ra. Con người thiếu vắng những điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, nên họ thay những điều “mầu nhiệm” mà mình không thể có bằng những điều “huyễn hoặc” để gây sự chú ý nhằm thu hút tính tò mò của con người. “Sự mầu nhiệm” được Chúa bày tỏ đưa con người đến gần với Đức Chúa Trời và giúp con người nhận được sự giải cứu cho linh hồn mình. Còn những điều “huyền bí, huyễn hoặc” do con người nghĩ ra dẫn con người càng xa cách Đức Chúa Trời, lừa dối người khác và lừa dối chính mình, tiến sâu vào thế giới mê tín, dị đoan,

Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1:24). Khi Chúa Giê-xu Christ đến thế gian thì mầu nhiệm của sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được bày tỏ, tuy vậy, khi chúng ta trình bày Đạo mầu nhiệm cho mọi người rằng Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời làm người, Ngài đã sống trên trần gian như một con người, và đã chết trên thập tự giá để cứu con người…, thì con người tự nhiên hoàn toàn không thể hiểu được vì các tà thần của đời này làm mù mắt họ. Biết được điều này để chúng ta không nản lòng, mà cứ chuyên tâm rao truyền Đạo của sự mầu nhiệm cho mọi người. Khi người nghe được Chúa Thánh Linh mở trí mở lòng thì họ sẽ hiểu và tin Chúa, từ bỏ những điều mê tín dị đoan huyễn hoặc mà thờ phượng Chân Thần.

Bạn có hết lòng rao giảng Đạo của sự mầu nhiệm cho mọi người không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con chúc tụng Ngài là Đấng Khôn Ngoan đã bày tỏ cho con người những điều mầu nhiệm để đưa con người trở về với Ngài, kinh nghiệm phước hạnh trong trong mối tương giao với chính Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top