Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2017


Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2017

I Cô-rinh-tô 2:6-9
Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời

“Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1:24b).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan thuộc về đời này khác nhau thế nào? Tại sao Sứ đồ Phao-lô không giảng về sự khôn ngoan đời này? Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đem đến cho con người điều gì?

Mặc dù sứ điệp Phúc Âm mà Sứ đồ Phao-lô rao giảng bị nhiều người chối từ, thậm chí đánh giá sai giá trị, song ông vẫn mạnh mẽ, tin tưởng điều ông rao giảng bày tỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (câu 7). Sự khôn ngoan của đời này chỉ đưa con người đến sự kiêu căng (8:1) và sự hư mất (câu 6). Nhưng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đem đến cho con người sự giải cứu cả thể xác lẫn tâm linh. Sứ đồ Phao-lô khẳng định ông không giảng sự khôn ngoan thuộc về đời này, và cũng không giảng sự khôn ngoan của những người cai quản đời này. Họ là những nhà cai trị trên thế giới, tức các nhà lãnh đạo Do Thái giáo và chính quyền đế quốc La Mã thời bấy giờ, là những người tuyên án xử tử Chúa Giê-xu. Họ có sự khôn ngoan thuộc về đời này nhưng không nhận biết sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, vì nếu biết thì họ đã không đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự (câu 8). Chính lẽ đó, Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng những người cai trị và cả sự khôn ngoan của họ đều sẽ qua mất đi.

Tuy nhiên, sự khôn ngoan về thập tự giá sẽ đem đến cho người tin sự cứu rỗi. Chương trình cứu rỗi mà Chúa Giê-xu Christ thực hiện đã bày tỏ quyền phép và sự khôn ngoan tuyệt vời của Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 1:24). Vì chỉ duy nhất trong chương trình ấy thỏa đáp được hai đức tính công bình và yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời Công Bình cho nên Ngài phải hình phạt tội lỗi. Và như thế thì có sự mâu thuẫn với tình yêu thương mà Ngài dành cho tạo vật. Tuy nhiên, thông qua chương trình cứu rỗi được Chúa Giê-xu Christ thực hiện đã giúp nhân loại kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho, đồng thời qua sự chết của Chúa Giê-xu – như là giá phải trả cho tội lỗi mà nhân loại đã phạm – bản tính công bình của Đức Chúa Trời được thỏa đáp.

Con người mong muốn hiểu chân lý của Đức Chúa Trời – Đấng Sáng Tạo, bằng sự khôn ngoan hạn hẹp của con người – tạo vật của Ngài, đó là điều không bao giờ thực hiện được. Nếu con người còn cậy vào sự khôn ngoan của mình để mong nhận biết những điều cao sâu, mầu nhiệm của Chúa thì chắc chắn con người sẽ phải đón nhận sự hư mất trong sự thiếu hiểu biết của mình.

Bạn đã kinh nghiệm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời như thế nào?

Lạy Đức Chúa Trời! Con chúc tụng Chúa về quyền phép và sự khôn ngoan của Ngài đã bày tỏ qua chương trình cứu rỗi để con tin nhận và được kinh nghiệm ân sủng từ Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top