Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2017


Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2017

Giê-rê-mi 6:16-20
Của Tế Lễ Hay Sự Vâng Lời?

“…Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22).

Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân đã dâng những của lễ nào cho Đức Giê-hô-va? Vì sao Ngài không hài lòng về của lễ thiêu và của tế lễ mà dân Chúa dâng lên cho Ngài? Điều gì làm cho Chúa “hài lòng”“vừa ý”?

Nhũ hương từ Sê-ba và cây hương xương bồ là những hương liệu rất quý giá. Đặc biệt hương xương bồ là một trong bốn loại hương tốt và quý được Đức Chúa Trời chỉ định dùng để chế dầu xức thánh (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:23-25). Dân Chúa đã dâng những hương liệu tốt nhất này để làm của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Nhưng Chúa phán rằng: “Nào Ta có cần gì nhũ hương đến từ Sê-ba, xương bồ đến từ xứ xa mà dâng cho Ta? Của lễ thiêu của các ngươi chẳng đẹp lòng Ta, Ta chẳng lấy tế lễ của các ngươi làm vừa ý” (câu 20). Không phải vì dân Chúa thực hiện không đúng những nghi thức tôn giáo mà Đức Chúa Trời không hài lòng về của lễ họ dâng, nhưng vì họ chỉ dâng tế lễ cho Ngài bằng hình thức qua lễ nghi tôn giáo, còn tấm lòng và nếp sống của họ hoàn toàn không tôn cao Chúa như những điều họ thể hiện qua nghi lễ. Của lễ họ dâng lên giống như một hình thức trao đổi với Đức Chúa Trời chứ không phải phát xuất từ tấm lòng yêu kính và vâng phục. Song điều Đức Chúa Trời mong muốn thấy nơi dân Ngài đó là sự vâng phục xuất phát từ tấm lòng yêu kính Ngài của họ.

Nhiều lúc chúng ta cũng có những suy nghĩ và hành động sai lầm tương tự như thế. Có người thích thấy tên trong danh sách dâng hiến hằng tháng, nhưng lại thường vắng mặt vào Chúa Nhật để thờ phượng Chúa. Phải chăng họ nghĩ rằng việc họ lo làm ăn để có tiền dâng hiến đều đặn là đủ lễ nghi với Chúa rồi? Hoặc không ít người thường xuyên có mặt trong các buổi nhóm thờ phượng Chúa nhưng đời sống không chút thay đổi. Có thể họ theo Chúa nhiều năm tháng, nhưng lại thiếu tinh thần vâng phục và tuân giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Và cũng có người nghĩ rằng mình cần lươn lẹo một tí như người đời trong công việc làm ăn để kiếm được nhiều tiền bạc hơn dâng lên Chúa v.v… Chúng ta nghĩ rằng Chúa cần những của lễ tương tự như vậy, nhưng chúng ta đã sai, Chúa sẽ chán chê của lễ của chúng ta như Ngài đã từng chán chê của tế lễ mà người Ít-ra-ên đã dâng. Của tế lễ chúng ta dùng để dâng lên Chúa dù quý giá đến đâu cũng không thể so bằng tấm lòng vâng phục. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta trước hết dâng lên Ngài tấm lòng vâng phục và đời sống làm theo Lời Ngài truyền dạy.

Của tế lễ mà bạn dâng lên Chúa có làm cho Ngài “đẹp lòng”“vừa ý” hay không?

Lạy Chúa, xin giúp con cẩn trọng giữ đời sống tin kính và vâng phục, để của lễ con dâng lên Chúa được Ngài vui nhậm.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top