Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2017


Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2017

Giăng 13:34-35
Hãy Yêu Thương Nhau

“Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (câu 35).

Câu hỏi suy ngẫm: Dấu hiệu nào để người khác nhận biết chúng ta là con cái Chúa? Làm sao để có dấu hiệu đó? Chúa yêu bạn như thế nào? Bạn đáp lại tình yêu Chúa dành cho mình ra sao?

Trước khi Chúa Giê-xu thực hiện một chuyến đi mà không ai có thể theo được – bước lên đồi Gô-gô-tha trong nỗi cô đơn để chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết đền tội cho nhân loại (câu 32) – Ngài truyền cho các môn đệ một điều răn mới, ấy là phải yêu thương lẫn nhau như Ngài đã yêu thương họ, vì bởi nếp sống yêu thương nhau đó mà “thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta.” Để người khác nhận biết chúng ta là con cái thật của Chúa, chúng ta phải sống yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương mình. Tình yêu của Chúa là tình yêu vị tha – không vì mình, nhưng sẵn sàng chịu chết vì người mình yêu. Tình yêu của Chúa là tình yêu hy sinh – chẳng những Ngài lìa thiên đàng, lấy hình đầy tớ trở nên giống như loài người, mà còn sẵn sàng bước lên cây thập tự để đền tội cho nhân loại. Tình yêu của Chúa là tình yêu cảm thông, hiểu biết – dù chúng ta phạm bao lỗi lầm hay xấu xa tệ bạc đến đâu, Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Tình yêu của Chúa là tình yêu tha thứ – Chúa biết rõ ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt sẽ phản Ngài, và biết Sứ đồ Phi-e-rơ sẽ chối bỏ Ngài, nhưng Ngài vẫn luôn yêu thương họ. Chúa cũng biết rõ biết bao lần chúng ta làm tổn thương Ngài bằng lời nói, bằng việc làm, hoặc dù chúng ta chối bỏ Ngài, Ngài vẫn yêu thương, tha thứ, và mong chờ chúng ta quay về với Ngài.

Con người chúng ta thường chỉ yêu thương khi được yêu thương; chỉ tha thứ khi được tha thứ; chỉ cảm thông khi được thông cảm; và như Kinh Thánh cho biết, khó có ai chịu chết thay cho người công chính, hiền lành [dù rằng nghĩa cử ấy còn có thể xảy ra, dù rất hiếm] (Rô-ma 5:7) – đó là tình yêu của con người dành cho nhau. Tuy nhiên, là con cái thật của Chúa, chúng ta phải sống và làm theo Lời Chúa dạy: “Các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” Yêu thương nhau là điều răn, là một mệnh lệnh phải thực thi dù muốn hay không. Thật không dễ dàng khi phải yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta có thể yêu thương nhau theo cách Chúa yêu chúng ta, vì chính tình yêu đó sẽ là một chứng cớ để mọi người biết chúng ta là con cái của Chúa. Và đó cũng chính là nếp sống thuộc linh cần thiết giữa đời.

Bạn bày tỏ tình yêu của Chúa cho anh chị em mình trong Hội Thánh và những người lân cận như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con biết sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu con, để qua con nhiều người sẽ nhận biết Chúa là Chúa của tình yêu.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top