Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2017


Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2017

Gióp 12:12-25
Đức Chúa Trời Toàn Năng

“Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác. Ấy chính Ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; Chính Ta, là Đức Giê-hô-va, làm mọi sự đó” (Ê-sai 45:6b-7).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói gì về trí khôn ngoan của con người? Ông nói gì về quyền năng của Đức Chúa Trời? Cơ Đốc nhân phải sống thế nào khi nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng?

Ông Gióp tiếp tục đối thoại với các bạn về năng lực giới hạn của con người trước quyền năng tối cao của Đức Chúa Trời. Trước hết, ông nói về trí khôn ngoan của con người. Sống càng lâu, con người càng có trí khôn ngoan do những trải nghiệm của cuộc đời, “Người già có sự khôn ngoan, người trường thọ được điều thông sáng” (câu 12). Nhưng trí khôn ngoan và tri thức của con người là do Đức Chúa Trời ban cho, và Ngài có quyền cất đi theo ý muốn Ngài, “Ngài cất lời khỏi người nói thành tín, Làm cho người già cả mất trí khôn” (câu 20). Dù những người khôn ngoan hàng đầu của thế gian như những lãnh đạo của các dân tộc, nếu Chúa cất đi trí khôn ngoan của họ, họ sẽ trở nên khờ dại, đến nỗi những việc nhỏ như đi đường họ cũng bị lạc lối, khác nào lang thang trong sa mạc không có đường ra, hoặc như người mò mẫm trong bóng tối mịt mù, hoặc lảo đảo như người thấm men say (câu 24-25). Những uy quyền, thế lực, sang giàu, hay hưng thịnh, được hay mất, kể cả sự hủy diệt của con người đều bởi nơi Đức Chúa Trời mà ra. Chúa đánh đổ những thế lực trong xã hội như vua chúa, giới cường quyền (câu 19), và người mạnh bạo (câu 16-21). Ông Gióp cho các bạn ông thấy quyền năng của Chúa quá cao vời, trong khi đó, khả năng của con người thì quá giới hạn, không thể so sánh với nhau được. Chúa tể trị toàn cõi thiên nhiên (câu 15), bày tỏ sự sâu nhiệm ẩn trong tăm tối, khiến bóng sự chết hóa ra sáng (câu 22). Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, Ngài làm nên và tể trị mọi sự trong ý muốn của Ngài.

Cơ Đốc nhân phải nhận biết rõ rằng, mình đang thờ phượng một Đức Chúa Trời quyền năng. Chúng ta không thờ một giáo chủ đã chết, nhưng thờ một Chúa Hằng Sống, Chúa Giê-xu đã phục sinh đầy năng quyền. Ngài phán: “Hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33). Đấng đã thắng thế gian ở cùng, ban cho chúng ta sống đắc thắng thế gian tội lỗi như Chúa đã đắc thắng. Bên cạnh đó, chúng ta phải nhận biết sự giới hạn về năng lực của mình. Từ đó, chúng ta biết sống nương cậy vào Chúa như Sứ đồ Phao-lô: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).

Bạn có tin và dâng những khó khăn của bạn, gia đình, và Hội Thánh lên Đức Chúa Trời Toàn Năng chưa?

Lạy Chúa Toàn Năng tể trị vũ trụ và con người. Xin cho con hết lòng thờ phượng Chúa và xin cho con sống một đời đắc thắng tội lỗi; xin dạy con luôn biết nương cậy vào Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 136.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top