Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cầu Nguyện: Xây Dựng Mối Liên Hệ Mật Thiết Với Chúa – Phần 6

Cầu Nguyện: Xây Dựng Mối Liên Hệ Mật Thiết Với Chúa – Phần 6

Lý Do 2: Cơ Đốc Nhân Không Cầu Nguyện Vì Sự Vô Tín

Chúa Giê-su làm nhiều phép lạ khi Ngài còn ở trên đất. Người nào dù có đức tin nhỏ bao nhiêu cũng sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Thánh Kinh Tân Ước ghi lại nhiều người chứng kiến Chúa Giê-su làm phép lạ.

Tuy nhiên, khi Chúa Giê-su về làng Na-xa-rét, là nơi Ngài lớn lên, thì Ngài không làm nhiều phép lạ nữa. Khi tôi đến thăm thành phố Na-xa-rét, tôi nhớ lại câu chuyện này.

Dân chúng ngạc nhiên trước lời dạy của Ngài tại nhà hội và hỏi: “Nhờ đâu người này được thông sáng và làm nổi những việc quyền năng này?” (Ma-thi-ơ 13:54). Nhưng trong câu 58, tác giả Ma-thi-ơ có một nhận xét đặc biệt về tình huống này: “Ngài không làm nhiều việc quyền năng tại đó vì lòng vô tín của họ.”

Người dân xứ Na-xa-rét lấy làm ấn tượng về sự dạy dỗ của Chúa Giê-su, nhưng họ không tin Ngài và lời dạy của Ngài. Vì lòng vô tín này, Chúa Giê-su đã không làm nhiều phép lạ khi ở với họ. Chỗ nào Ngài cũng làm nhiều phép lạ ngoại trừ những chỗ mà người dân đặc biệt vô tín như xứ Na-xa-rét.

Trong lòng mỗi chúng ta đều có một yếu tố giống như người dân Na-xa-rét khi chúng ta cầu nguyện. Có nhiều lần chúng ta không dám tin. Mặc dù biết quyền năng của Chúa Giê-su, chúng ta không chắc rằng Ngài sẽ can thiệp trong hoàn cảnh của chúng ta. Thay vì cầu nguyện, chúng ta cậy vào sức riêng của mình. Lòng vô tín khiến chúng ta không muốn cầu nguyện.

Sự vô tín là lý do khiến chúng ta không cầu nguyện. Vì sao? Đừng quên điều này: Sự vô tín lấy đi lòng tin của chúng ta nơi quyền năng của Chúa.

Các bạn ơi, hãy tỉnh thức và nghe điều Chúa muốn phán với chúng ta. Bạn có đang lắng nghe không? Bạn có sẵn sàng bước vào thách thức không? Sự tự tin đánh giá cao bản thân, còn lòng vô tín đánh giá thấp quyền năng của Chúa. Hậu quả sẽ là sự thiếu cầu nguyện.

Tôi có cơ hội đi đến nhiều nơi ở nước Mỹ để chia sẻ cho nhiều hội thánh và nhiều chương trình của các hệ phái khác nhau. Nhiều lần tôi cảm thấy Đức Chúa Trời muốn làm điều đặc biệt ở giữa chúng ta, nhưng chúng ta bày tỏ sự vô tín giống như dân chúng ở làng Na-xa-rét. Vì lòng vô tín, chúng ta không thể làm điều Đức Thánh Linh thôi thúc chúng ta làm. Thay vì tin vào quyền năng của Chúa, thì họ cố tìm cách giải thích vì sao Chúa không thể làm được những điều lớn lao.

Chương 11 của sách Hê-bơ-rơ nói về gương của những anh hùng đức tin. Đây là những người nam và người nữ đã thể hiện đức tin sâu đậm nơi Chúa. Mặc dù nhiều người trong số họ có hoàn cảnh dường như vô vọng, nhưng họ không ngừng kêu cầu Chúa trong sự cầu nguyện. Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy một sự liên hệ giữa đức tin và sự cầu nguyện: “Không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và tưởng thưởng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài” (câu 6).

Theo câu Kinh Thánh này, khi cầu nguyện, trước hết chúng ta phải tin vào Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta phải tin những điều Đức Chúa Trời phán về chính mình Ngài và những điều Chúa phán Ngài có thể làm. Bạn không có đức tin nơi Chúa nếu bạn không tin những lời Chúa tuyên bố về Ngài và về những điều Ngài làm. Sự cầu nguyện không thể xảy ra nếu không có đức tin. Hãy nhớ rằng: lòng vô tín đánh giá thấp quyền năng của Chúa và là một chướng ngại lớn cho sự cầu nguyện.

Sa-tan muốn bạn tin rằng Chúa bận rộn và không nghe lời cầu nguyện của bạn. Kẻ địch làm cho chúng ta lầm tưởng rằng quyền năng của Chúa là giới hạn. Tôi tin rằng bạn biết Đức Chúa Trời chính là Đấng giống như điều Ngài công bố và Ngài có thể làm điều gì Ngài muốn làm, vì Ngài là Thượng Đế.

Bạn có đang đối diện với điều gì trong cuộc sống quá sức của mình không? Nan đề lớn nhất của bạn là gì? Công việc? Gia đình? Tài chính? Bạn bè? Hãy tin rằng Chúa lớn hơn những vấn đề của bạn.

Chúa vĩ đại hơn mọi khủng hoảng của bạn. Ngài lớn hơn căn bệnh ung thư. Ngài lớn hơn những người chống nghịch lại bạn và bất cứ điều gì bạn phải đối diện ngày hôm nay.

Vì vậy hãy chia sẻ với Ngài về cuộc sống của bạn. Nói với Ngài về những vấn đề của bạn. Không có điều gì Chúa không thể làm. Đức tin dù rất nhỏ thì Chúa sẽ đưa tay can thiệp và hướng dẫn bạn trong hoàn cảnh khó khăn. Chúa Giê-su đã đụng chạm đến đời sống của những người tin Ngài khi Ngài còn ở trên đất này như thế nào thì Ngài cũng sẽ đụng chạm đến đời sống của bạn khi bạn đặt đức tin nơi Ngài giống như vậy.

Lòng vô tín sẽ kéo bạn ra khỏi Chúa và sự cầu nguyện, nhưng đức tin sẽ đem bạn đến gần Chúa và sự cầu nguyện.

Nếu bạn còn miễn cưỡng trong sự cầu nguyện thì đó là dấu hiệu của lòng vô tín. Hãy tìm cách nhận diện lòng vô tín. Hãy cưỡng lại lực hút của nó. Chúa đích thực là Đấng quyền năng như lời Ngài phán. Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Vì vậy, hãy cầu nguyện cho dù bạn phải đối diện với nan đề lớn hay nhỏ. Hãy tin cậy Chúa!

Bản Dịch Việt Ngữ: Mục Vụ Cầu Nguyện Phấn Hưng

Thư Viện Tin Lành (2024)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top