Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cầu Nguyện: Xây Dựng Mối Liên Hệ Mật Thiết Với Chúa – Phần 2

Cầu Nguyện: Xây Dựng Mối Liên Hệ Mật Thiết Với Chúa – Phần 2

CẦU NGUYỆN LÀ GÌ?

Lịch sử dân tuyển của Đức Chúa Trời ghi lại nhiều tấm gương cầu nguyện. Vô số quyển sách được viết về những người nam người nữ hạ mình kêu cầu Chúa cho đến khi lời cầu nguyện được nhậm. Đối với tôi, không có danh hiệu nào quý báu hơn trong đời này bằng danh hiệu chiến sĩ cầu nguyện.

Khi đọc về những chiến sĩ cầu nguyện trong Kinh Thánh, tôi ao ước mình được mạnh dạn như Môi-se. Ông đã đại diện dân sự để ra mắt Chúa. Tôi ao ước có được đức tin của tiên tri Ê-li, người đã cầu nguyện để Chúa giáng lửa thiêu đốt các tiên tri Ba-anh. Tôi khao khát có được nhiệt huyết của Ê-xơ-ra, người đã bám chặt lời hứa của Chúa và dân sự của ông đã ngã sấp mặt trước Đức Chúa Trời để kiêng ăn cầu nguyện và ăn năn tội. Tôi thèm khát sự thân mật mà Đa-vít có được khi ông đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi biết chính mình cần phải tan vỡ trước mặt Chúa như Nê-hê-mi. Tôi muốn mình kiên định giống như Đa-ni-ên trong sự cầu nguyện.

Khi thầy tế lễ Xa-cha-ri cầu nguyện cho người vợ son sẻ của mình là Ê-li-sa-bét, Đức Chúa Trời đã ban cho họ một con trai tên Giăng Báp-tít, là người dọn đường cho Chúa Giê-su. Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét bày tỏ đức tin mạnh mẽ trong đời sống cầu nguyện của họ. Sứ đồ Phi-e-rơ cầu nguyện tha thiết khi ông được đầy dẫy Thánh Linh trong ngày lễ Ngũ Tuần. Những lá thư của Phao-lô viết cho các hội thánh là bài làm chứng về một chiến sĩ cầu nguyện. Tôi muốn mình có thể cầu nguyện cho hội thánh ngày nay giống như cách Phao-lô cầu nguyện cho hội thánh thời xưa.

Tôi đã đến đỉnh núi Cạt-mên, nơi tiên tri Ê-li cầu nguyện xin Chúa giáng lửa từ trời. Tôi cũng đã đứng tại phần còn lại của bức tường mà Nê-hê-mi đã xây, và một địa điểm có thể là phòng cao nơi mà các sứ đồ nhóm lại trước khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, địa điểm để lại trong tôi ấn tượng nhiều nhất là khu vườn Ghết-sê-ma-nê, nơi Chúa Giê-su tha thiết kêu cầu cùng Đức Chúa Cha trong những giờ cuối cùng trên đất. Những địa điểm mà tôi viếng thăm đều để lại cho tôi ấn tượng trong những lần tôi thăm viếng xứ Thánh, nhưng lần nào cũng vậy, vườn Ghết-sê-ma-nê khiến tôi úp mặt xuống trước Chúa và kêu cầu cùng Ngài, cũng như dâng lên Ngài những nhu cầu của người khác.

Những chiến sĩ cầu nguyện trong thời Tân Ước cũng dạy tôi nhiều điều. Phải chi tôi có được sự can đảm của John Huss, người tiếp tục cầu nguyện với Chúa Giê-su trong lúc đang bị đốt cháy nơi giàn hỏa thiêu. Tôi thấy mình thật nhỏ bé trước đức tin của George Muller. Ông mang trên vai trách nhiệm nuôi những đứa trẻ mồ côi và không bao giờ mở miệng xin tiền bất cứ ai. Ông chỉ cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ. Tôi ao ước mình có thể cầu nguyện cho nước Mỹ trong tinh thần cấp bách giống như ông John Knox cầu nguyện cho đất nước của ông: “Lạy Chúa, xin cho con nước Scotland, hoặc là con phải chết!”

Những chiến sĩ cầu nguyện này biết cầu nguyện là gì. Họ là những người cầu nguyện kỳ cựu. Tôi không có đủ chỗ và thời gian để nhắc đến vô số những chiến sĩ cầu nguyện oanh liệt khác trong quyển sách này.

Đây là quyển sách dành cho bạn, cho dù bạn là chiến sĩ cầu nguyện kỳ cựu hay là người mới tập cầu nguyện. Cho dù chúng ta mới mẻ hay đã từng trải nhiều trong sự cầu nguyện, vẫn còn nhiều điều chúng ta cần học biết về sự cầu nguyện. Đó là lý do tại sao chúng ta cần học từ gương những chiến sĩ cầu nguyện vĩ đại nhất đã từng sống.

Thật vậy, khi tôi suy gẫm về người có thể dạy chúng ta về sự cầu nguyện thì tôi đi đến một kết luận. Người chiến sĩ cầu nguyện vĩ đại nhất, người đã để lại tấm gương cầu nguyện, người mà chúng ta biết tên và đọc về đời sống cầu nguyện của người. Người đó là Chúa Cứu Thế Giê-su.

Chúa Giê-su là một chiến sĩ cầu nguyện. Hãy suy nghĩ về điều này. Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Ngài có thể làm bất cứ việc gì trong đời này nhưng Chúa đã chọn cách tận hiến cuộc đời của Ngài cho việc cầu nguyện. Trước mặt những học trò và những người ghét mình, Ngài bày tỏ một đời sống tận tụy trong sự cầu nguyện. Chúa Giê-su muốn có một mối tương giao mật thiết với Cha thiên thượng. Ngài biết sự cầu nguyện là giải pháp duy nhất.

Câu nói này của Chúa Giê-su bộc lộ bản chất của sự cầu nguyện của Ngài: “Thật vậy, Ta bảo các ngươi, Con chẳng tự mình làm gì trừ những việc Con thấy nơi Cha, vì điều nào Cha làm thì Con mới làm.” (Giăng 5:19)

Đây là một câu nói đáng ngạc nhiên, vì Chúa là Con của Đức Chúa Trời nhưng Ngài lại tuyên bố Ngài không tự mình làm điều gì. Chính sự khiêm nhường của Chúa Giê-su đã cho phép Ngài thấy công việc của Cha. Người đầy tớ khiêm nhường chịu khổ này không thiếu quyền năng, nhưng Ngài hướng đến điều Cha làm trên trời. Vậy đó, Ngài chỉ làm những điều Ngài đã thấy Cha mình làm.

Làm sao Chúa Giê-su có được mối quan hệ này với Cha thiên thượng của Ngài? Câu trả lời là sự cầu nguyện! Chúa Giê-su có một mối tương giao mật thiết với Cha của mình.

Cầu nguyện là cách để chúng ta biết Chúa và ý muốn của Ngài cho đời sống chúng ta. Cầu nguyện là cách chúng ta tương giao với Chúa. Cầu nguyện là cách chúng ta có được sức mạnh tâm linh. Tất cả những điều này được bày tỏ qua tấm gương Chúa Giê-su.

Chúng ta có thể học được rất nhiều điều từ cuộc đời Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su tương giao với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đó không phải là yếu tố duy nhất trong sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời cũng đồng thời tương giao với Chúa Giê-su. Hãy ghi nhớ một lần nữa: Chúa Giê-su cầu nguyện với Cha Ngài. Cha Ngài đáp lời Chúa Giê-su. Sự tương giao hai chiều này bao hàm bản chất của sự cầu nguyện.

Định Nghĩa Dễ Hiểu Về Sự Cầu Nguyện

Tôi muốn đưa ra một định nghĩa dễ hiểu về sự cầu nguyện, thể hiện đầy đủ hai chân lý về sự cầu nguyện được thể hiện qua cuộc đời Chúa Giê-su. Sự cầu nguyện là gì? Sự cầu nguyện hiệu quả xảy đến khi bạn trò chuyện với Chúa và lắng nghe những gì Chúa phán dạy bạn.

Sự cầu nguyện bao hàm việc lắng nghe tiếng Chúa và trình dâng lời cầu nguyện lên cho Ngài. Sự cầu nguyện là sợi dây liên hệ, một mối thông công giữa bạn và Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện là phương tiện đưa bạn đến với đặc ân trải nghiệm mối tương giao với Ngài.

Jeana và tôi đã kết hôn hơn 40 năm. Trong suốt những năm hôn nhân, chúng tôi đã học được rất nhiều điều về ý nghĩa của mối quan hệ giữa vợ chồng. Chúng tôi học biết rằng mối liên hệ giữa hai chúng tôi không chỉ là kết ước giữa hai vợ chồng; mà hôn nhân của chúng tôi được duy trì nhờ sự trò chuyện với nhau. Việc truyền thông, trò chuyện với nhau bao gồm việc lắng nghe lẫn nhau và trò chuyện với nhau. Mỗi một kỹ năng – nói và nghe – đều là yếu tố giá trị và cần thiết trong mối liên hệ giữa chúng tôi với tư cách là chồng và vợ.

Tôi cũng có thể chia sẻ với bạn điều này về hôn nhân: lắng nghe thậm chí còn quan trọng hơn cả nói chuyện với người bạn đời. Điều này không chỉ đúng với hôn nhân, mà còn đúng hơn nữa trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Mối liên lạc với Đức Chúa Trời có kết quả khi bạn bắt đầu bằng việc lắng nghe tiếng phán của Ngài, chứ không chỉ là việc một mình bạn nói với Chúa. Bạn có muốn trò chuyện với Chúa không? Bạn có muốn trở thành một chiến sĩ cầu nguyện và cầu thay với lời cầu nguyện có kết quả? Nếu bạn muốn như vậy, hãy noi gương Chúa Giê-su trong sự cầu nguyện.

Hãy ghi nhớ kỹ hai yếu tố trong định nghĩa về sự cầu nguyện hiệu quả mà tôi đã đề cập: trò chuyện với Chúa và lắng nghe tiếng phán của Ngài. Cầu nguyện là như vậy. Tôi muốn chia sẻ với bạn các nguyên tắc trò chuyện và nguyên tắc lắng nghe trong sự cầu nguyện.

Bản Dịch Việt Ngữ: Mục Vụ Cầu Nguyện Phấn Hưng

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top