Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sức Mạnh Của Đức Tin

Sức Mạnh Của Đức Tin

“Xin anh cho em biết do đâu anh có sức mạnh phi thường như vậy” (Các Quan-xét 16:6)

Bí quyết của sức mạnh bởi đức tin là gì? Sức mạnh ấy nằm trong thực phẩm mà đức tin được nuôi dưỡng, vì đức tin khảo xét xem “Lời hứa là gì?” — đó là ân điển xuất phát từ Ðức Chúa Trời, từ tấm lòng quảng đại của Ngài tuôn trào ra — rồi đức tin nói: Nếu không do tình thương và ân điển thì Ðức Chúa Trời đã không hứa như vậy; do đó, chắc chắn Lời Ngài phải được ứng nghiệm.

Rồi đức tin lại nghĩ: “Ai đã ban lời hứa ấy?” Đức tin không suy gẫm về tầm quan trọng của lời hứa cho bằng vấn đề ai là tác giả của lời hứa ấy; và đức tin nhớ rằng — Ðấng ấy chính là Ðức Chúa Trời không thể nói dối: Ngài là Ðức Chúa Trời toàn năng và là Đức Chúa Trời bất biến; –do đó, đức tin kết luận rằng lời hứa ấy phải ứng nghiệm, vì vậy đức tin cứ tiến tới trong niềm tin vững chắc đó.

Ðức tin cũng nhớ lại “Tại sao lời hứa được ban ra?” — đó là vì vinh quang của Ðức Chúa Trời  — Đức tin biết chắc là vinh quang của Ðức Chúa Trời phải được bảo toàn; Ngài sẽ không bao giờ để cho danh hiệu tôn kính của Ngài bị hoen ố hay vương miện vinh quang của Ngài bị phai mờ; do đó, lời hứa của Ngài phải được bảo đảm.

Rồi đức tin cũng khảo sát công tác kỳ diệu của Ðấng Christ như là một bằng chứng rõ rệt về ý định của Ðức Chúa Trời muốn làm ứng nghiệm lời của Ngài. Đức Chúa Trời đã không tiếc chính Con Ngài, nhưng vì tất cả chúng ta Ngài đã ban Con ấy, lẽ nào Ngài sẽ không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?”[1]

Hơn nữa, đức tin cũng nhìn lại quá khứ, nhớ lại những trận chiến đã làm tăng thêm năng lực, những đắc thắng đã làm gia tăng can đảm. Ðức tin nhớ lại rằng Ðức Chúa Trời chẳng bao giờ thất tín; Ngài chẳng bao giờ để cho con cái Ngài bị thất vọng dù chỉ một lần. Ðức tin nhớ lại những giai đoạn cực kỳ nguy hiểm nhưng đều được giải thoát; nhớ lại những giờ phút kinh hoàng cần giúp đỡ, và rồi đã nhận được sự tiếp trợ; vì vậy đức tin xác quyết: “Tôi sẽ không bao giờ bị cám dỗ để nghĩ rằng bây giờ Ngài lại đổi ý và bỏ rơi kẻ tôi tớ Ngài. Từ bây giờ cho đến mai sau, Chúa, là Ðấng đã giúp đỡ tôi, sẽ cứ trợ giúp tôi mãi mãi.”

Đức tin nhìn mỗi lời hứa trong mối liên hệ giữa lời hứa ấy với Ðấng đã ban ra nó như vậy; và nhờ làm như vậy, đức tin có thể nói cách quả quyết rằng: “Chắc chắn phước hạnh và ơn thương xót sẽ theo tôi trọn đời.” [2]

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2012)

[1] Rô-ma 8:32
[2] Thi Thiên 26:6

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top