Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Sứ Mạng

Sứ Mạng

Sáng tác: Kwon Heui Yi
Trình bày: Dong Bang Hyun Joo
Lời Việt: Duy Thuần

Đường nhân gian Chúa đi một mình chông gai.
Hãy để con đi cùng Ngài.
Dẫu máu rơi hay khi lệ tràn trên mi.
Thì con xin bước theo một mình Cha.

Dù non cao con không ngại gì gian lao.
Dù đại dương thẳm sâu con không sợ gì gian nguy.
Quyết dấn thân ra đi phục vụ tha nhân.
Vì tình yêu những linh hồn hư vong.
Lạy Cha yêu! Xin Cha biệt phái chính con.
Nguyện theo Cha con đường phía trước.
Con bằng lòng dâng hiến từ bỏ chính mình.
Xin Chúa tiếp nhận đời con.

Dù nhân gian khinh chê thù ghét con đây.
Tình yêu con không hề thay đổi.
Với năng quyền thập giá tình yêu cứu chuộc.
Con quyết theo hầu việc Cha.
Ngài vì con hy sinh từ bỏ chính mình.
Tình yêu Cha biển trời ví sánh.
Xin hãy dùng đời sống của con cho Ngài.
Con mãi yêu Ngài, Cha ôi!

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top