Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Stand in the Gap

Stand in the Gap

Tựa đề: Stand in the Gap
Cầu Xin Chúa Xót Thương Dân Tộc Con
Sáng tác: Tom Inglis

Stand in the Gap

The eyes of the Father run to and fro
He’s searching the earth
He’s looking for those who make intercession
On behalf of their nation
Those who will rise up and pray

We’ll stand in the gap on behalf of our land
We’ll stand in the gap on behalf of our land
Down on our knees
We’ll take our stand
And there intercede for our land
We’ll pray for the needs of our land

The powers of darkness released on our lands
Will never prevail
Will never withstand
The deep intercession
By a people of passion
Those who will rise up and pray

Cầu Xin Chúa Đoái Thương Dân Tộc Con

Kìa mắt Chúa chiếu soi rọi khắp trên muôn nơi
Ngài nhìn xem thế gian
Kiếm tìm người cầu thay, người hạ mình tìm kiếm Chúa
Cho đất nước quê hương dân mình
Người cầu thay hỡi, mau dấy lên!

Tại đây nơi sứt mẻ con cầu thay cho dân mình
Tại đây nơi sứt mẻ xin Ngài thương đất nước con
Quỳ gối xuống nơi này
Khẩn thiết cầu xin
Nguyện xin Cha xót thương dân tộc con
Nguyện xin Cha xót thương mau phục hưng

Quyền thế bóng tối giăng đầy trên khắp quê hương con
Phải lùi xa mãi mãi
Trong quyền năng Danh Chúa
Bởi một lòng tìm kiếm Chúa
Của dân thánh đang khẩn xin Ngài
Người cầu thay hỡi, mau dấy lên!

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top