Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Gỡ Bỏ Lệnh Giới Hạn Việc Nhóm Lại Học Kinh Thánh Tại Gia Đình

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Gỡ Bỏ Lệnh Giới Hạn Việc Nhóm Lại Học Kinh Thánh Tại Gia Đình

Washington DC:

Theo tin từ Washington DC, sau nửa đêm của tối thứ Sáu ngày 9/4/2021 chuyển sang ngày 10/4/2021, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết không cho phép tiểu bang California lấy lý do bảo vệ sức khỏe để giới hạn việc các tín hữu nhóm họp với nhau học Kinh Thánh và cầu nguyện tại gia đình trong mùa dịch COVID-19.  

Quyết định này đã được Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đưa ra sau khi các thẩm phán đã bỏ phiếu với tỷ lệ 5/4 ủng hộ việc cho phép các tín hữu được quyền tự do nhóm họp tại nhà riêng. Các thẩm phán đã bỏ phiếu ủng hộ quyết định này là Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr., Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh và Amy Coney Barrett. Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã gọi quyết định của Tòa Án Khiếu Nại Khu Vực 9th của Hoa Kỳ, ủng hộ chính quyền Tiểu bang California giới hạn việc nhóm họp học Kinh Thánh tại gia đình, là một quyết định sai lầm.    

Đây là lần thứ năm Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã đảo ngược quyết định của Tòa Án Khiếu Nại Khu Vực 9th Hoa Kỳ đã ủng hộ Tiểu bang California dùng dịch bệnh Covid-19 để hạn chế sinh hoạt tôn giáo.  Trong lần quyết định này, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ lưu ý Tòa Án Khiếu Nại Khu Vực 9th Hoa Kỳ và chính quyền Tiểu bang California rằng chính quyền Tiểu bang California đã cho một số sinh hoạt công cộng như trường học, tiệm cắt tóc, các cửa hàng, rạp hát, các sự kiện thể thao, các trung tâm hòa nhạc hoạt động trở lại. Trong khi các học sinh được phép học chung với nhau với nhau 4-6 giờ một ngày và 5 ngày một tuần, trong khi đó Tiểu bang California lại hạn chế thì giờ nhóm lại, số người nhóm lại, và các sinh hoạt trong giờ thờ phượng Chúa tại các nhà thờ.  Thêm vào đó Tiểu bang California đã cho phép các tiệm cắt tóc, các cửa hàng, rạp hát, các sự kiện thể thao, các trung tâm hòa nhạc có những người từ hơn ba gia đình khác nhau họp lại, trong khi đó Tiểu bang California lại giới hạn việc họp mặt tại nhà riêng để học Kinh Thánh chỉ cho phép những người từ ba gia đình khác nhau được họp lại mà thôi.  Do đó Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho rằng Tiểu bang California đã kỳ thị tôn giáo, bởi vì Tiểu bang California ưu đãi các sinh hoạt khác hơn sinh hoạt tôn giáo.  Vì vậy hành động của Tiểu bang California đã vi phạm Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ được thiết lập nhằm bào vệ quyền tự do tôn giáo.

Trong tuần trước, một số nhà thờ tại Santa Clara County đã yêu cầu Tòa Án Khiếu Nại Khu Vực 9th của Hoa Kỳ thu hồi lệnh giới hạn việc nhóm họp tại gia đình của Tiểu bang California, tuy nhiên yêu cầu này đã bị khước từ. Vì vậy các luật sư đại diện một số nhà thờ tại Santa Clara County đã khiếu nại lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, và Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ  đã đưa ra phán quyết nói trên. 

Tưởng cũng nên nói thêm, các lệnh cấm của Tiểu bang California liên hệ đến sinh hoạt tôn giáo đã ảnh hưởng rất nhiều trên số người thờ phượng Chúa tại các nhà thờ tại tiểu bang trong suốt một năm vừa qua, đặc biệt tại các nhà thờ, hoặc những nhóm trong nhà thờ, có khuynh hướng thụ động.  

Trong khi một số tín hữu cho rằng người tin Chúa phải tuyệt đối vâng phục mệnh lệnh của những người có thẩm quyền bởi vì nếu không làm như vậy là sai với sự dạy dỗ của Kinh Thánh.  Trong khi đó nhiều người khác lại tin rằng việc người tin Chúa chấp hành mệnh lệnh của những người có thẩm quyền hay không là tùy hoàn cảnh. Kinh Thánh cho biết Sứ đồ Phao-lô là người đã hướng dẫn: “Mọi người phải phục tùng nhà cầm quyền; vì chẳng có thẩm quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời; các nhà cầm quyền hiện có đều do Đức Chúa Trời chỉ định” (Rô-ma 13:1). Tuy nhiên Sứ đồ Phao-lô cũng chính là người đã chất vấn các viên chức La-mã: “Các ông được phép đánh đòn một công dân Rô-ma trước khi thành án hay sao?” (Công Vụ 22:25). Sứ đồ Phao-lô đã phản đối khi những người nắm quyền hành làm sai với những điều mà luật pháp đã quy định. Tương tự Sứ đồ Phi-e-rơ là người đã hướng dẫn: “Vì Chúa, hãy thuận phục mọi thẩm quyền của loài người, hoặc với vua là người nắm quyền tối cao, hoặc các tổng đốc là những người được vua phái đến để trừng phạt kẻ làm ác và khen thưởng người làm lành” (I Phi-e-rơ 2:13-14). Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết chính Sứ đồ Phi-e-rơ đã chất vấn các lãnh đạo Do Thái khi họ ra lệnh cho ông không được rao giảng Lời Chúa: Xin các ông hãy suy xét. Trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng?” (Công Vụ 4:19).  Sứ đồ Phi-e-rơ đã không vâng lệnh của những người nắm giữ quyền hành khi mệnh lệnh đó sai với ý Chúa. Do đó việc một số cá nhân và Hội Thánh phản đối một số luật lệ được áp đặt gần đây không có nghĩa là những người đó làm sai với Kinh Thánh khi họ đã làm như vậy.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top