Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Anh Quốc: 10 Thánh Ca Yêu Thích Nhất Trong Năm 2014 (2/3)

Anh Quốc: 10 Thánh Ca Yêu Thích Nhất Trong Năm 2014 (2/3)

Tựa đề:  Xin Chúa Ở Cùng Con
Nguyên tác: Abide With Me

Lời: Henry Francis Lyte (1793-1847)
Nhạc: William Henry Monk (1823-1889)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 32
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam (1992) – Bài số 210

Abide With Me

1. Abide with me;
fast falls the eventide;
The darkness deepens;
Lord with me abide.
When other helpers fail
and comforts flee,
Help of the helpless,
O abide with me.

2. Swift to its close ebbs
out life’s little day;
Earth’s joys grow dim;
Its glories pass away;
Change and decay in
all around I see;
O Thou who changest not,
abide with me.

3. I need Thy presence
every passing hour.
What but Thy grace can foil
the tempter’s power?
Who, like Thyself,
My guide and stay can be?
Through cloud and sunshine,
Lord! Abide with me.

4. I fear no foe, with Thee
at hand to bless;
Ills have no weight,
and tears no bitterness.
Where is death’s sting?
Where, grave, thy victory?
I triumph still, if
Thou abide with me.

5. Hold Thou Thy cross
before my closing eyes;
Shine through the gloom
and point me to the skies.
Heaven’s morning breaks,
and earth’s vain shadows flee;
In life, in death,
O Lord! Abide with me.

Xin Chúa Ở Cùng Con

1. Cứu Chúa ở cùng con
lúc kim ô lặn rồi,
Màn hoàng hôn bủa giăng,
Xin Ngài ngự bên con;
Lúc hết mong nhờ ai,
Con vô phương kêu nài,
Lòng đương bối rối,
Xin Ngài ở với con hoài!

2. Cảnh ký sinh dường
Hoa nở ban mai chiều tàn,
Sự vinh hoa thế gian,
Giấc hoàng lương mau tan;
Cảnh bể dâu, tuồng hưng vong,
Xung quanh thân này,
Ngài đâu đổi thay,
Xin Ngài ở với con hoài!

3. Cứu Chúa!  Con cần Chúa
ở bên con luôn luôn.
Ngoài ra ân điển Chúa
lấy gì địch ma vương?
Chẳng có ai bằng Chúa –
Đấng ban ơn mọi ngày.
Dầu mưa nắng, Chúa ơi!
Nguyện ở với con hoài.

4. Có Chúa ở cùng con,
quỷ ma không đương đầu
Lệ buồn cay đắng đâu?
Ác tật nặng nề đâu?
Hỡi chết!  Nọc mầy đâu?
Sao mộ phần cô tịch?
Ngài luôn ở với con,
Hằng quét hết quân nghịch.

5. Chúa lấy thập tự đưa
dẫn con khi qua đời,
Lòa soi trong tối,
dắt con vào nơi nghỉ ngơi;
Ánh sáng thiên đàng soi,
tan âm u đêm dài,
Dầu con sống, chết,
Xin Ngài ở với con hoài!

Tham Khảo:Tiểu Sử Thánh Ca  Xin Chúa Ở Cùng Con (Abide With Me)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top