Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Songs of Praise: Lễ Kỷ Niệm 150 Năm Thành Lập Hiệp Hội Kinh Thánh

Songs of Praise: Lễ Kỷ Niệm 150 Năm Thành Lập Hiệp Hội Kinh Thánh

Chương Trình: Song of Praise 
Nội dung: Lễ Kỷ Niệm 150 Năm Thành Lập Hiệp Hội Kinh Thánh – Scripture Union (1869-2017)
Video credit: BBC

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top