Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 9/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 9/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 9/7/2014

2 Sử Ký 6:18-21
Uy Danh của Chúa

“Nguyện mắt Chúa ngày và đêm đoái xem nhà nầy, là nơi Chúa đã phán hứa sẽ đặt Danh Ngài tại đó, và nghe lời cầu nguyện mà đầy tớ Chúa hướng về nơi nầy khẩn cầu”(câu 20 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Nền tảng cho một người khi đến kêu cầu với Chúa là gì? Giá trị thật của Đền Thờ Giê-ru-sa-lem ở đâu? Danh Chúa quan trọng thế nào cho người kêu cầu?

Đền Thờ Vua Sa-lô-môn xây dựng cho Chúa thật là một công trình nguy nga vĩ đại, chính bản thân vua cũng hài lòng với điều mình đã làm. Tuy nhiên, khi dâng ngôi Đền Thờ lên Chúa, trước sự hiện diện của Chúa, vua không hãnh diện về công trình mình tạo ra nhưng hãnh diện vì được Đức Chúa Trời đoái nhận. Vua hiểu được sự vô hạn của Đức Chúa Trời không gì chứa đựng nổi thì ngôi Đền Thờ nầy có nguy nga đến đâu cũng chẳng là gì đối với Chúa. Điều mà vua nài xin Đức Chúa Trời là “xin Ngài đoái đến lời cầu nguyện và nài xin của tôi tớ Chúa” (câu 19). Chẳng có gì để loài người có thể khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đừng hãnh diện về cơ sở vật chất tốt đẹp, đừng khoe mình về nhân sự có trình độ, hay tài chánh dồi dào,… Điều đáng cho chúng ta cầu nguyện là xin Chúa thương xót mà vui nhận những gì chúng ta dâng lên Chúa hôm nay. Chính vì điều nầy mà khi một người kêu cầu với Chúa, hoàn toàn không tùy thuộc vào sự xứng đáng của người đó, nhưng dựa vào ân sủng của Đức Chúa Trời chấp nhận tấm lòng kêu xin đó.

Vua Sa-lô-môn cũng trông đợi vào lời hứa của Chúa là Danh Ngài sẽ ngự tại Đền Thờ để dân chúng có thể kêu cầu. Nếu Chúa không đặt Danh Ngài tại đó, nếu Chúa không giữ lời hứa của Ngài thì công trình xây dựng Đền Thờ và mọi sự đầu tư tốn kém chỉ là vô ích. Đền Thờ Giê-ru-sa-lem trở nên lừng lẫy không phải vì sang trọng hay nguy nga hơn nhiều đền đài khác về mặt kiến trúc, nhưng vì Danh của Đức Chúa Trời Chí Cao ngự tại đó. Vua Sa-lô-môn xin Chúa lắng nghe tiếng cầu nguyện của những ai hướng về Đền Thờ cầu nguyện. Hướng về để kêu xin không phải là hướng về ngôi Đền Thờ nguy nga mà Vua Sa-lô-môn đã xây cất, nhưng hướng về Danh mà Đức Chúa Trời đã đặt. Nơi nào có Danh Chúa ngự trị, nơi đó trở nên Đền Thờ cho Đức Chúa Trời. Tấm lòng nào được Chúa Thánh Linh ấn chứng, thân thể đó trở nên Đền Thờ Chúa ngự trị. Danh Chúa luôn luôn có năng quyền cho người kêu cầu. Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định rằng: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có Danh nào khác để chúng ta nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ 4:12).

Bạn có hãnh diện về những điều mình làm cho Chúa mà người khác không làm được không? Bạn tự đánh giá gì về những của lễ mình dâng lên Chúa khi bước vào sự thờ phượng? Đời sống bạn có là nơi Chúa ngự trị không?

Lạy Chúa, xin thương xót con là một người bất xứng. Xin đoái thương con bởi lòng thành tín nhân từ rất lớn của Chúa. Xin đồng công với con để mọi điều con làm sẽ tôn vinh Danh Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top