Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 6/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 6/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 6/7/2014

Thi Thiên 105:3b-4
Tìm Kiếm Chúa

“Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và quyền năng Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn!”(câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả khuyên chúng ta tìm kiếm điều gì? Và tìm như thế nào? Việc tìm kiếm Chúa đem lại kết quả gì (câu 3b)? Bạn đang chú tâm tìm kiếm điều gì trong đời sống mình? Bạn được nhắc nhở gì qua lời khuyên của tác giả?

Sinh ra đời là con người bắt đầu cuộc “tìm kiếm.” Kiếm cách để sinh tồn và phát triển thể chất, tinh thần (giai đoạn nầy phải nhờ vào cha mẹ, người lớn). Tìm kiếm kiến thức để hội nhập vào xã hội, để làm vốn sống, vốn làm việc. Tìm kiếm bạn bè để chia sẻ, cảm thông. Tìm kiếm các mối quan hệ để mở rộng tầm ảnh hưởng. Tìm kiếm người phối ngẫu để đáp ứng nhu cầu tình cảm của bản thân. Tìm kiếm địa vị để rạng danh dòng họ, cho thiên hạ nể phục mình. Tìm kiếm chút danh để con cháu được thơm lây. Tìm kiếm của cải để bảo đảm cho mình và thế hệ mai sau. Tìm kiếm niềm vui để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn. Tìm kiếm an bình giữa dòng đời hỗn loạn. Tìm kiếm hy vọng khi trước mặt là bóng đêm. Tìm kiếm tình yêu khi lòng người đầy thù hận. Tìm kiếm chân thật trong xã hội đầy ắp những dối lừa. Tìm kiếm sự bảo đảm cho linh hồn khi thấy đời mình đầy tội lỗi, v.v…

Tác giả Thi Thiên nhắc chúng ta: “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và quyền năng Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn!” (câu 4). Đức Chúa Trời là nguồn sự sống và mọi sự. Tìm về nguồn cội của mọi sự là cách tìm kiếm khôn ngoan và thích hợp nhất. Dù cả thế giới chung quanh chúng ta đổ xô tìm kiếm nơi nầy nơi nọ, nhưng chúng ta vẫn tìm kiếm Đức Chúa Trời và quyền năng Ngài. Chúa chúng ta là Đấng Hằng Sống, Ngài lắng nghe khi chúng ta kêu cầu, Ngài thấu hiểu mọi nỗi niềm sâu kín trong lòng chúng ta, và Ngài có quyền năng để thực hiện những lời cầu xin của chúng ta theo ý muốn và thời điểm tốt đẹp của Ngài.

Tác giả nhấn mạnh: “Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn.” Tại đây, ông muốn nhắc mọi người rằng, dù đang ở trong hoàn cảnh nào – an bình hay khốn khổ, dù kêu cầu Chúa đã lâu và khẩn thiết, mà Ngài vẫn lặng im, thì hãy cứ tìm kiếm Ngài, đừng tìm kiếm một thần nào khác. Chúa thành tín, nhân từ, Ngài luôn muốn điều tốt lành nhất cho con dân Ngài. Vì vậy, hãy tin cậy và trung tín. Với tinh thần nầy, chúng ta sẽ được bình an và vui thỏa trong cuộc tìm kiếm của mình (câu 3b).

Khi gặp vấn đề trong cuộc sống, bạn thường tìm đến ai?

Lạy Chúa, xin cho con tìm kiếm Ngài trong mọi vấn đề của đời sống con. Xin giúp con luôn tin cậy và trung tín với Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 114-115.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top