Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 5/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 5/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 5/7/2014

1 Sử Ký 28:1-8
Di Sản Để Lại

“…Hãy tìm kiếm và tuân giữ các điều răn của Giê-hô-va

Đức Chúa Trời của các ngươi, để các ngươi nhận lấy xứ tốt đẹp nầy và để lại cho con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời” (câu 8 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và Vua Đa-vít thế nào? Vua xác nhận lời hứa nào mà Đức Chúa Trời dành cho Vua Sa-lô-môn? Với hội chúng Ít-ra-ên, Vua Đa-vít truyền cho họ mệnh lệnh nào? Tìm kiếm và tuân giữ Lời Chúa có là gia sản để bạn truyền lại cho con cháu không?

Vua Đa-vít họp toàn dân lại trình bày ý muốn của Chúa trong việc xây dựng thánh điện cho Ngài. Vua thẳng thắn nhìn nhận ý Chúa không muốn dùng tay mình trong việc xây dựng Đền Thờ, nhưng con trai của vua, Hoàng tử Sa-lô-môn, sẽ là người xây dựng Đền Thờ cho Chúa; Vua Đa-vít thấy việc thi hành ý muốn Chúa là tối quan trọng. Vua xác nhận rằng chính Chúa hứa lập quan hệ giữa Ngài với Hoàng tử Sa-lô-môn, lập vương quốc người mãi luôn vững bền, nếu người vẫn cứ giữ lòng yêu kính Chúa. Chúa Giê-xu cũng phán rằng: “Không phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các con, để các con đi, được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi; để bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các con” (Giăng 15:16). Người Cơ Đốc sẵn tiến, sẵn thoái, tùy theo ơn Chúa sai dùng.

Trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, song song với lòng tôn kính là việc cần phải tìm kiếm, ghi nhớ và tuân giữ các mệnh lệnh của Chúa tại nơi Ngài đặt Danh đó. Nếu dân chúng có tâm tình xây cất Đền Thờ mà không hề có lòng tìm kiếm và tuân giữ luật pháp của Chúa thì cũng chỉ là việc làm vô nghĩa. Nhưng nếu Đền Thờ trở thành nơi để họ lắng nghe các mệnh lệnh Chúa và làm theo, thì chính sự thờ phượng đó làm điều kiện cho đất nước họ cường thịnh và di sản đó được truyền lại bền vững lâu dài cho đến nhiều thế hệ về sau. Đức Chúa Trời không phân biệt đối tượng, nguyên tắc của Ngài vẫn y nguyên như vậy cho mỗi người bước vào sự thờ phượng Chúa. Mục sư A.W. Tozer nói rằng: “Trước tòa án Đấng Cơ Đốc, sự phán xét không dựa vào những gì tôi đã làm, nhưng vào những gì tôi có khả năng làm được nhưng không chịu làm! Chúa không phán xét về những gì tôi đã dâng, nhưng vào những gì tôi còn giữ lại! Sự phán xét không dựa vào kích cỡ món quà tôi dâng lên Chúa, nhưng dựa vào việc tôi đã đặt lòng mình trong đó bao nhiêu.”

Bạn khám phá mối tương giao giữa mình với Chúa như thế nào mỗi khi bước vào sự thờ phượng? Bạn cảm nhận ra sao mỗi khi gọi Ngài là “Cha chúng con ở trên trời”? Di sản nào bạn để lại cho thế hệ mai sau?

Cám ơn Chúa vì không phải con chọn Ngài nhưng chính Chúa đã chọn con, đã ban vinh dự cho con được gọi Chúa là Cha, và ban đặc ân cho con được Chúa sai dùng. Xin cho con hết lòng tìm kiếm và vâng giữ Lời Chúa và truyền lại di sản đó cho con, cháu của con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 14.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top