Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 30/7/2014

Ê-sai 17:1-18:7
Tin Cậy Đấng Thành Tín

“Trong lúc đó, dân người cao da mởn, tức là dân đáng kinh sợ từ khi lập nước trở đi, là dân hay cân lường và giày đạp, là nước mà có những sông chia đất nó, chính dân ấy sẽ đem lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va Vạn Quân, trong nơi Danh Đức Giê-hô-va Vạn Quân ngự, là núi Si-ôn” (18:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai nói gì về Sy-ri và Ít-ra-ên? Vì sao họ nhận hậu quả đó? Ông Ê-sai mô tả về Cút thế nào? Sự trừng phạt của Chúa trên người Cút đưa họ đến kết quả nào? Sự quở trách sửa phạt của Chúa khiến bạn nhận biết gì về Ngài?

Theo lời của Tiên tri Ê-sai, Đa-mách và các thành của Sy-ri ở phía nam sẽ trở nên hoang vắng (câu 2); các thành bền vững với những đồn lũy kiên cố của Ít-ra-ên sẽ biến mất (câu 3). Thay vì trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Ít-ra-ên tin cậy nơi các thành lũy kiên cố và nương dựa nơi các tà thần của các dân tộc lân cận. Nhiều năm trước người Ca-na-an đã chạy trốn trước người Ít-ra-ên thể nào, giờ đây người Ít-ra-ên chạy trốn trước người A-si-ri thể ấy. Ngôi nước của Sy-ri không còn và sự vinh quang của Ít-ra-ên sẽ phai mờ, bởi ít năm sau theo lời tiên tri của ông Ê-sai, người A-si-ri xua quân tiến chiếm Đa-mách và chinh phục Ít-ra-ên.

Lời tiên tri tiếp theo liên quan đến Cút là một khu vực rộng lớn ở phía nam của Ai Cập. Cư dân của Cút cao lớn và có nước da đen bóng vì thế ông Ê-sai gọi họ là người có “nước da mởn” (18:2, 7). Ngày nay Cút thuộc địa phận của Su-đăng và Ê-thi-ô-pi. Khi gọi vùng đất có sông Nin chạy qua nầy là “Đất đập cánh ào ào” (18:1), Tiên tri Ê-sai vừa muốn nói đến khu vực có những bầy cào cào đông vô kể và nhiều loại côn trùng khác, vừa ám chỉ những đạo binh hùng mạnh của Cút. Những nhà lãnh đạo của Cút đã sai sứ giả đến các đất nước khác với ý định thành lập một liên minh chống lại A-si-ri.

Tuy nhiên, Tiên tri Ê-sai nhắn gửi các nhà lãnh đạo của Cút rằng dù các dân của thiên hạ hiệp với nhau để chống lại A-si-ri, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không vội vàng hành động. Khi đến thời điểm Ngài sẽ triệt hạ A-sy-ri như người thợ gặt dùng liềm cắt lúa chín (câu 3-6). Nhiều dân tộc khác từng là mồi ngon của A-si-ri, nhưng rồi dân tộc nầy sẽ trở thành mồi ngon của dã thú và các loài chim ăn thịt (câu 6). Tiên tri Ê-sai cũng báo trước rằng một ngày kia Cút sẽ đem lễ vật đến Giê-ru-sa-lem để bày tỏ lòng tôn kính Đức Chúa Trời là Đấng mạnh hơn mọi dân tộc trên thế gian hiệp lại (câu 7).

Trong cái nhìn rộng lớn và cũng tường tận hơn, Tiên tri Ê-sai thấy rõ Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài với Si-ôn và với bất cứ ai tìm kiếm Đức Chúa Trời và trông cậy nơi sự che chở, bảo toàn của Ngài. Hôm nay bạn có nỗi lo, nỗi sợ nào không? Hãy đến với Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín có quyền năng phi thường ngay giờ nầy để Ngài che chở và giúp đỡ cho.

Lạy Chúa, Ngài biết rõ những hiểm nguy đang vây quanh con, kể cả những nỗi lo sợ, buồn phiền mà con không nói ra được. Con đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Xin cứu giúp con để con vui sống, không âu lo, và sợ hãi.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top