Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 29/7/2014

Ê-sai 15:1-16:14
Ngậm Ngùi Vì Mô-áp

“Lòng ta ngậm ngùi vì Mô-áp; kẻ sang nó trốn chạy đến Xoa, và đến Ê-lát Sê-li-sia. Vì họ vừa trèo lên đèo Lu-hít vừa khóc; vì bại hoại mà kêu van trên con đường Hô-rô-na-im” (15:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai công bố điều gì về Mô-áp? Khi công bố lời tiên tri nầy thái độ của ông thế nào? Thái độ của bạn đối với thế giới thương tổn nầy như thế nào? Bạn có thể làm được gì hôm nay để bày tỏ lòng thương xót của bạn?

Mô-áp là láng giềng của Ít-ra-ên. Tổ mẫu của Vua Đa-vít là người Mô-áp (Ru-tơ 4: 13-17). Dù có quan hệ huyết thống nhưng suốt lịch sử hai dân tộc nầy luôn thù nghịch nhau. Đặc biệt là người Mô-áp chẳng bao giờ tôn thờ Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên.

Trong khải tượng, Tiên tri Ê-sai nhìn thấy thảm họa giáng xuống Mô-áp. Chỉ trong một đêm thảm họa xảy ra mau chóng và bất ngờ gây đau thương, tang tóc khắp mọi nơi (15:1-4). Người ta không biết rõ thảm họa nầy là gì. Có người đoán là do Đức Chúa Trời dùng các đạo quân A-si-ri trừng phạt Mô-áp. Dù gì đi nữa, Mô-áp kiêu căng, xấc xược và khoe khoang (16:6) phải chịu sự trừng phạt gần giống như Ba-by-lôn. Điều đáng thương là trong ngày tai họa, Mô-áp chẳng tìm thấy sự cứu giúp cũng như một chút hy vọng nào nơi các thần tượng mà họ thờ lạy (15:2; 16:12).

Khi nói những lời tiên tri về Mô-áp, Tiên tri Ê-sai không hề tỏ ra vui thích, hoặc có thái độ cho rằng Mô-áp đáng phải bị như vậy. Trái lại ông tỏ ra ngậm ngùi và cùng than khóc với họ (15:5; 16:9, 11). Cả hai chương nầy là bài ca thương về Mô-áp, chứ không phải là lời kết án lạnh lùng và tàn nhẫn. Các tiên tri Cựu Ước không hề tỏ ra thỏa mãn cá nhân hay vì tư thù mà công bố án phạt đáng sợ của Đức Chúa Trời. Tiếng kêu bày tỏ lòng thương cảm của Tiên tri Ê-sai nhằm công bố sứ điệp rằng: Đức Chúa Trời muốn mọi người ăn năn và được cứu (1 Ti-mô-thê 2:4). Cha trên Trời cũng xót thương khi thấy họ phải chịu đau thương và tang tóc.

Lòng thương xót của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua nhà tiên tri của chúng ta. Ông giục người Mô-áp sai sứ giả qua Ít-ra-ên để tìm cầu sự giúp đỡ (16:1). Rồi sau đó, Tiên tri Ê-sai đại diện cho Mô-áp để nói những gì mà họ muốn nói (16:2-4a): ông nói với giới lãnh đạo Ít-ra-ên hãy vì lòng thương xót mà cho phép những người Mô-áp bị tàn hại có chỗ ẩn náu. Lòng thương xót và quảng đại của những người thuộc về Đức Chúa Trời tỏ rõ trong hành động cứu giúp, che chở, lấy lòng tốt và chân tình giúp đỡ những người đang ở trong hoạn nạn, kể cả những người thù nghịch họ.

Bạn sẽ lấy lòng tốt và chân tình giúp đỡ những ai trong tuần nầy?

Lạy Chúa, xin giúp con và Hội Thánh con luôn bày tỏ tình yêu của Ngài một cách thiết thực cho thế giới thương tổn và hư mất nầy.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top