Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 28/7/2014

Ê-sai 14:9-31
Quyền Tể Trị

“Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng: ‘Chắc chắn điều Ta đã hoạch định sẽ xảy ra, Điều Ta đã quả quyết sẽ đứng vững’” (câu 24 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai dùng hình ảnh nào để mô tả sự suy bại của Ba-by-lôn? Sự sụp đổ của Ba-by-lôn cho chúng ta bài học nào ngày nay? Tham vọng tự đặt mình vào vị trí Đức Chúa Trời dẫn đến hậu quả nào? Lời tiên tri về A-si-ri và Phi-li-tin cho thấy gì về quyền tể trị của Chúa, và giúp bạn thế nào khi sống trong thế giới tà ác, bất công?

Cách Tiên tri Ê-sai mô tả về sự suy tàn của Ba-by-lôn thật thê thảm: Ba-by-lôn từng là một đế quốc hùng mạnh vào bậc nhất, thì nay lại được những hồn ma nơi Âm Phủ chào đón. Điều nầy cho thấy rằng những gì còn lại của Ba-by-lôn chỉ là sự bất lực và hư không (câu 9-11).

Một trong những hình ảnh thê thảm khác là nhân vật được gọi là “con trai của sao mai sáng sớm” leo lên một đỉnh núi lớn dường như cao đến tận trời rồi sau đó rơi xuống tận cùng của vực thẳm (câu 12-15). Tiên tri Ê-sai muốn mô tả Ba-by-lôn giống như ngôi sao mai chói sáng, tràn đầy hy vọng, nhưng tham vọng điên cuồng và sự ngạo mạn đã khiến Ba-by-lôn suy sụp và vĩnh viễn không thể phục hồi. Việc Ba-by-lôn sa xuống vực thẳm là việc của Đức Chúa Trời làm để trừng phạt vua cũng như dân của đế quốc nầy. Ba-by-lôn trở thành hình ảnh minh họa cho sự kiêu ngạo dẫn đến chỗ suy bại.

Ở đây, Tiên tri Ê-sai cũng muốn nhắc người đọc về mối nguy của việc tự đặt mình vào chỗ của Đức Chúa Trời. Thay vì nói rằng “Ý Chúa được nên,” chúng ta lại nói “Ý tôi được thành.” Vì chỉ có một Chúa trong cuộc đời chúng ta, nên vấn đề là “Ai sẽ là Chúa của đời tôi? Tôi hay Chúa?” Nếu câu trả lời là “Tôi,” thì theo sau đó là kết quả của việc tôi làm, dù có thành công nào đó thì cũng chỉ tạm bợ vì con người vốn giới hạn, nhưng thường là những rắc rối và tai ương theo cái tôi. Nếu là “Đức Chúa Trời” thì cuộc đời chúng ta sẽ tràn ngập vui mừng và phước hạnh.

Trong kế hoạch của Đức Chúa Trời hai kẻ xâm lược khác là A-si-ri (câu 24-27) và Phi-li-tin (câu 28-32) sẽ bị đánh đổ khi dân tộc nầy liều lĩnh chống lại những người đang sống một nơi mà Đức Chúa Trời gọi là “đất Ta” (câu 25). Lắm lúc chúng ta thấy thế giới tà ác đang thắng thế vì cái ách hay gánh nặng họ đặt trên người lành, họ sống xa hoa phung phí trong khi dân chúng đói khát. Nhưng đừng quên quyền tể trị vẫn trong tay Đức Chúa Trời. Đến thời điểm của Ngài thì Ngài sẽ cung cấp cho dân lành no nê (câu 30), còn những người lạm quyền hoang phí kia sẽ chết đói, quyền lực của họ tan chảy.

Có khi nào bạn quên là Đức Chúa Trời đang tể trị thế giới nầy không? Bạn cần làm gì để vững vàng trong đức tin của mình?

Lạy Chúa, Đấng Tể trị thế giới nầy, nhiều điều xảy ra trong cuộc sống khiến con không hiểu được tại sao sự gian ác lại thắng thế, dù vậy, xin khiến con luôn tin cậy Ngài, vững niềm tin vào sự công chính của Ngài, Đức Chúa Trời của con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top