Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 26/7/2014

Cô-lô-se 2:16-23
Từ Hình đến Bóng

“Những điều nầy chỉ là cái bóng của những điều sẽ đến, còn thực chất chính là Đấng Cơ Đốc” (câu 17 NIV- VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nghĩ gì về những luật lệ của giáo hội? Sứ đồ Phao-lô đưa ra những lời cảnh báo nào liên quan đến luật lệ tôn giáo? Bạn rút ra bài học nào cho Hội Thánh và chính mình?

Sứ đồ Phao-lô cảnh báo về tình trạng căng thẳng mà chúng ta có thể đối diện trong đời sống Cơ Đốc. Một mặt là áp lực tuân theo những hình thức tôn giáo hợp thời do con người tạo ra. Những nỗi ám ảnh với thức ăn, thức uống, ngày lễ, và những truyền thống chúng ta quý trọng hay loại bỏ (câu 16-19). Mặt khác, linh hồn chúng ta mong ước được ở trong Đấng Cơ Đốc. Ngài là cội nguồn của đức tin chúng ta và là Đầu Hội Thánh.

Nhưng, để ở trong Đấng Cơ Đốc, chúng ta phải chết với Ngài. Qua đó, chúng ta thoát khỏi tình trạng của quá khứ và nhận được sự tự do bởi Đấng Cơ Đốc ban cho. Chúng ta không thể nói mình ở trong Đấng Cơ Đốc mà vẫn còn nô lệ cho bản chất cũ của chúng ta. Những gì cũ phải chết đi cho những gì mới được sinh ra (2 Cô-rinh-tô 5:17, 18). Cương vị môn đệ của chúng ta phải vượt qua hình thức tôn giáo khô khan của những luật lệ: “Chớ lấy, chớ nếm, chớ sờ” (câu 21). Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng những điều cấm kỵ nầy không đủ để bảo vệ hay ban năng lực cho chúng ta. Bề ngoài của những điều nầy có vẻ khôn ngoan hay hạ mình, nhưng bất kể những hy vọng mà các luật lệ khắc khổ nầy ấp ủ, chúng “chẳng có giá trị gì trong việc chế ngự dục vọng của xác thịt” (câu 23).

Sứ đồ Phao-lô khuyến cáo chúng ta rằng cảm xúc không thay thế đức tin. Một số tư tưởng hay hành động dường như có thể chấp nhận, hoặc chúng ta hay người khác cảm thấy thoải mái với những điều đó, nhưng không có nghĩa là chúng chính đáng về phương diện thuộc linh. Không có tục lệ, truyền thống nào lớn hơn Chúa Giê-xu, Chúa của đức tin chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:1, 2). Những giáo lý và tục lệ sai trật khiến đời sống đức tin chúng ta trở nên yếu đi và phá vỡ sự hiệp một của Hội Thánh. Hội Thánh không còn là Hội Thánh nếu Chúa Giê-xu không phải là Đầu Hội Thánh. Nếu những tư tưởng và hành động bất chợt của con người cám dỗ chúng ta và phá vỡ đời sống Hội Thánh, thì điều đó chứng tỏ chúng ta chưa đâm rễ trong Ngài, cũng chưa nhận Ngài làm Chúa trên đức tin và hành động của mình.

Bạn và Hội Thánh bạn chuẩn bị như thế nào để chống lại những lời dạy dỗ, những luật lệ sai trật? Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan và hiểu biết.

Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết những lời dạy dỗ và những luật lệ sai trật trong Hội Thánh để con có thể đâm rễ vững chắc trong Ngài và hết lòng phục vụ Ngài, Chúa của con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top