Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 20/7/2014

Thi Thiên 105:7-11
Chúa Luôn Giữ Lời

“Ngài nhớ giao ước Ngài mãi mãi, nghìn đời không quên lời phán của Ngài”(câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 7 cho biết gì về Đức Chúa Trời? Bản chất của Chúa trong câu 8 giúp chúng ta thế nào trên đường theo Ngài? Chúa đã hứa gì? Với ai? Ngài thực hiện những lời hứa đó như thế nào? Bạn nhận được những lời hứa nào từ Chúa?

Có bao giờ bạn thất hứa với ai hay bị ai thất hứa chưa? Lúc đó, bạn cảm thấy thế nào? Trong xã hội ngày nay, lời hứa có vẻ không còn mấy giá trị. Người dân trông đợi mỏi mòn những lời hứa của các lãnh đạo đất nước mình được thực hiện. Những lời hứa nguyện trong hôn nhân bị phá vỡ một cách dễ dàng. Những lời cam kết qua loa, chiếu lệ, chẳng cải thiện được gì cho cộng đồng và bản thân. Những lời hứa cho vui, cho có, để xoa dịu tình thế… khiến người ta dần mất lòng tin vào lời hứa.

Về phần chúng ta, những người thuộc về Chúa, chúng ta có một gương mẫu toàn hảo để tin cậy và noi theo. Đó chính là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng Công Chính, phán xét trên khắp thế gian (câu 7). “Ngài nhớ giao ước Ngài mãi mãi, nghìn đời không quên lời phán của Ngài” (câu 8). Đức Chúa Trời hứa rằng: “Ta sẽ ban cho con đất Ca-na-an là phần sản nghiệp của con” (câu 11). Chúa bắt đầu ban lời hứa nầy cho ông Áp-ra-ham. Đến khi ông qua đời, Chúa không hề quên mà Ngài tiếp tục truyền lời hứa đó cho những thế hệ sau là ông Y-sác, rồi đến ông Gia-cốp. Đức Chúa Trời chủ động giữ lời hứa, bày tỏ sự thành tín của Ngài. Chúa hứa và Ngài không bao giờ quên cho tới khi thực hiện những gì Ngài đã hứa – đưa dân tộc Ít-ra-ên, là con cháu Áp-ra-ham, vào đất hứa Ca-na-an.

Ngày nay, về mặt thuộc linh, chúng ta là con cháu Áp-ra-ham. Trong dòng máu cứu chuộc của Đấng Cơ Đốc, chúng ta được bước vào giao ước mới với Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 11:25). Trong giao ước đó, lời hứa Chúa dành cho chúng ta là Ca-na-an trên trời. Cho dù hiện tại chúng ta vẫn còn tiếp tục hành trình trong hoang mạc trần gian, nhưng Đất Hứa đang chờ đón chúng ta. Chúa thành tín ở cùng, dẫn dắt chúng ta vượt qua những thách thức, gian khổ. Đức thành tín của Chúa giúp chúng ta kiên trì trên bước đường theo Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ đưa chúng ta vào phần sản nghiệp đời đời.

Thách thức lớn nhất là chúng ta có trung tín, tin cậy và vâng lời cho đến khi nhận được điều Chúa hứa không. Điều nào dễ làm đức tin bạn lay động nhất?

Lạy Chúa, là Đấng thành tín, Đấng luôn giữ lời hứa, xin giúp con trung tín với Chúa và trung thực với người.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 118.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top