Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 19/7/2014

Giăng 8:12-20
Bước Đi trong Sự Sáng

“Chúa Giê-xu lại nói cùng dân chúng, Ngài phán: ‘Ta là Nguồn Sáng cho nhân loại. Người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống’” (câu 12 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Ánh sáng cần cho thế giới nầy như thế nào? Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là sự sáng của thế gian có nghĩa gì? Thế nào là bước đi trong sự sáng? Bạn đang đi trong ánh sáng hay bóng tối? Đường bạn đi có giúp ích cho người khác không? Bằng cách nào?

Sau sự kiện lễ Lều Tạm ở thành Giê-ru-sa-lem, giờ đây Chúa Giê-xu chuyển sang nói chuyện với đoàn dân ở tại kho của Đền Thờ (câu 20). Nhân loại xưa nay vẫn đang sống trong thế giới lầm than của bóng tối tội lỗi. Con người vẫn dò dẫm tìm đường riêng cho mình, vẫn làm những việc ngu dại, bức hại người lành, giết người công chính, v.v…, và họ đang cần ánh sáng. Chúa Giê-xu nói rõ Ngài là nguồn sáng hay sự sáng của thế gian. Lời mở đầu của Chúa cũng là lời tuyên bố hết sức trọng đại về tư cách của Đấng Mết-si-a. Chúa phán: “Ta là Nguồn Sáng của thế gian.” Nguồn sáng hay sự sáng tự bày tỏ ánh sáng của mình. Chúa Giê-xu nhấn mạnh là chỉ có Ngài mới giải cứu nhân loại khỏi sự tối tăm của tội lỗi, khỏi những việc làm mờ ám, trái lương tâm, đạo đức. Không có Ngài, không ai có thể dẫn dắt con người bước ra khỏi bóng của sự chết, cũng như sự tối tăm trong đời sống. Chúa Giê-xu còn hứa, người nào theo Ngài sẽ không đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Bước đi trong sự sáng, hay theo Chúa, nghĩa là tin nơi Ngài và nhờ cậy Ngài. Người theo Chúa là người bước đi trong sự sáng. Những ai đến với Chúa bằng sự ăn năn thật, tin cậy Ngài là Chúa Cứu Thế, phó thác đời sống mình cho Ngài thì sẽ được Ngài dẫn dắt, soi sáng. Khi chúng ta đã tin nhận Chúa, bước đi trong sự sáng của Ngài thì Ngài khiến chúng ta là sự sáng của thế gian (Ma-thi-ơ 5:14), và sự sáng của chúng ta phải soi cho người khác thấy (Ma-thi-ơ 5:16). Nếu là con cái Chúa mà không sống để soi sáng cho người khác thấy Chúa qua đời sống mình thì Chúa sẽ buồn lòng biết bao. Chúng ta phải chiếu sáng Chúa Giê-xu luôn luôn khi còn sống giữa thế gian nầy.

Hãy nhờ ơn Chúa mà bước ra khỏi bóng tối của sự chết đang làm đời sống bạn mất phước thì Chúa sẽ chiếu sáng trên bạn. Bạn đã thật sự chiếu sáng Chúa Giê-xu hay vẫn còn bước đi trong bóng của sự tối tăm?

Lạy Chúa Giê-xu yêu thương của con, là Đấng ban ánh sáng cho cuộc đời con. Xin Chúa giúp con bước đi trong sự sáng của Ngài và soi sáng chính Ngài cho thế gian tối tăm nầy qua nếp sống hằng ngày của con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top