Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 17/7/2014

Giăng 7:37-41
Ngưỡng Mộ Chúa Giê-xu

“Chúa Giê-xu đứng lên và lớn tiếng kêu gọi: “Người nào khát hãy đến với Ta mà uống. Người nào tin Ta đúng như Kinh Thánh đã ghi, sẽ được các mạch Nước Hằng Sống tuôn tràn trong lòng” (câu 37b-38 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu kêu gọi ai đến với Ngài? Đến với Chúa Giê-xu sẽ nhận được gì? Tại sao? Khi những cảnh vệ nghe Chúa giảng dạy, họ có thái độ và hành động nào? Đặc điểm của Ông Ni-cô-đem giữa những người Pha-ri-si chống đối Chúa là gì? Làm sao để bạn có thể bày tỏ lòng yêu kính, ngưỡng mộ Chúa trong đời sống hàng ngày?

Một trong những nghi lễ trong lễ Lều Tạm là dâng nước làm của lễ trên bàn thờ cho Đức Giê-hô-va như của lễ cảm tạ. Trong bối cảnh đó, Chúa Giê-xu kêu gọi bất cứ người nào khát hãy đến với Chúa để được thỏa mãn cơn khát tâm linh. Chỉ những người nhận biết mình khát mới tìm và uống nước. Chỉ những tấm lòng khao khát mới tìm đến Chúa, và khi đến với Chúa thì được Ngài ban Nước Hằng Sống là mạch nước sống tuôn chảy tràn ngập trong lòng, do đó mới thỏa mãn cơn khát tâm linh được. Chỉ khi tin Chúa Giê-xu, có Chúa Thánh Linh ngự trong đời sống mới thỏa đáp những khao khát trong lòng chúng ta.

Đoàn dân nghe Chúa giảng dạy cũng có một số người tin và ngưỡng mộ Ngài. Các lãnh đạo tôn giáo sợ tình trạng nầy lan rộng trong dân nên đã cho cảnh vệ Đền Thờ đi bắt Ngài. Nhưng khi nghe giảng, các cảnh vệ tin Lời Chúa Giê-xu nên họ không bắt Ngài. Trở về mà không có Chúa Giê-xu, họ phải trả giá cho hành động bất tuân lệnh thượng cấp của mình. Tuy nhiên hành động bất tuân nói lên lòng ngưỡng mộ của họ đối với Chúa Giê-xu, hơn nữa họ còn bày tỏ cho những người chống đối Chúa Giê-xu biết: “Chưa bao giờ có ai nói như người nầy nói.” Sống trong thế giới vô tín ngày nay chúng ta có can đảm bày tỏ lòng ngưỡng mộ Chúa một cách quả quyết như các cảnh vệ nầy không?

Xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng tin cậy như những người lính vô danh nầy: Can đảm nói lên lòng ngưỡng mộ Chúa. Chúa Giê-xu từng dạy: Ai tuyên xưng Ngài trước mặt người ta thì Ngài tuyên xưng người ấy trước Cha của Ngài.

Bạn có tin chắc mình sẽ được Chúa Giê-xu tuyên xưng trước mặt Cha Ngài trong ngày cuối cùng không?

Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con học biết Ngài sâu nhiệm hơn, kinh nghiệm Ngài nhiều hơn, để cách sống của con nói lên lòng yêu kính, ngưỡng mộ Ngài và nói cho người khác về chính Ngài cách rõ ràng.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top