Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 16/7/2014

Giăng 7:25-36
Khước Từ Chúa Giê-xu

“Tuy nhiên, nhiều người trong đoàn dân tin Ngài. Họ nói: Khi Đấng Cơ Đốc đến, sẽ làm nhiều phép lạ hơn người nầy được chăng?” (câu 31 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng có thái độ nào đối với Chúa Giê-xu? Lý do nào dân chúng khước từ Chúa Giê-xu? Có lần nào bạn khước từ Chúa trong thái độ, lời nói hay hành động của mình chăng?

Dù biết âm mưu của giới lãnh đạo Do Thái giáo, Chúa Giê-xu vẫn không sợ bị bắt hay bị giết, vì Ngài biết thời điểm và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài vẫn tiếp tục giảng dạy, và dân chúng rất ngạc nhiên tại sao Chúa Giê-xu vẫn công khai, tự do giảng dạy mà không ai nói đến Ngài (câu 26).

Dân chúng có nhiều cái nhìn khác nhau về Ngài. Một số người thấy các phép lạ Ngài đã làm nên tin Ngài là Chúa Cứu Thế (câu 31). Nhóm khác thì cho rằng Ngài là Đấng tiên tri (câu 40a); và nhóm khác nữa thì cho Ngài là Đấng Cơ Đốc – tức Đấng Mết-si-a, là Chúa Cứu Thế (câu 40b). Dân chúng nhận định về Ngài như vậy là vì họ không biết rõ Chúa Giê-xu, họ thiếu tìm hiểu nguồn gốc thật sự của Ngài, trong khi họ vẫn tự nhận mình tin Kinh Thánh Cựu Ước. Tự mãn về sự hiểu biết của mình kèm theo sự biếng nhác, không dành thì giờ tìm hiểu thêm về Chúa Giê-xu khiến họ mất cơ hội nhận được dòng sông của sự sống tuôn tràn trong cuộc đời mình (câu 38). Có những lúc chúng ta thiếu tìm hiểu rõ ràng về một người mà vội kết luận anh chị em mình, trong khi họ có bản chất tốt. Hãy tra xét lại mình, xin Chúa giúp chúng ta có cái nhìn đúng về mình, về người khác để không đoán xét sai trật.

Từ chỗ nhận định sai lầm về Chúa Giê-xu đã đưa dân chúng đi xa Ngài và khiến họ khước từ Ngài. Họ khước từ Chúa vì thiếu hiểu biết về Ngài, xét đoán Chúa theo bề ngoài, theo nguồn gốc hiện tại của Ngài, theo thành kiến của họ, cho nên dù tra xem Kinh Thánh họ vẫn không tin Ngài. Cả Kinh Thánh đều nói về Chúa Giê-xu, chúng ta cần để thì giờ học hỏi, nghiên cứu Lời Chúa kỹ càng, xin Chúa Thánh Linh mở trí, mở lòng mình để không có nhận định sai lầm, không bị bất cứ điều gì làm lung lạc niềm tin để biết chắc chắn Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, là Chúa Cứu Thế của riêng mình hầu không có điều gì khiến chính mình khước từ Chúa, dù trong thái độ, lời nói hay hành động. Khước từ Chúa là bước đầu dẫn đến sự vô tín. Những người chống đối Chúa Giê-xu và khước từ Ngài rất tức giận trước những lời tuyên bố của Ngài. Có lần Chúa nói sẽ có ngày họ tìm Ngài mà chẳng thấy và nơi Ngài ở họ sẽ không đến được. Bởi thái độ khước từ và muốn bức hại Chúa nên họ sẽ không bao giờ gặp được Ngài, cũng như không đến được nơi Ngài ở.

Nếu đã có lần bạn khước từ Chúa Giê-xu, không nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế của mình, thì hãy ăn năn cùng Chúa và đừng bao giờ vấp phạm nữa; hầu cho bạn có thể tìm và gặp được Ngài, được ở với Ngài trong nơi phước hạnh.

Điều nào trong cuộc sống ngày nay dễ đẩy bạn đến chỗ khước từ Chúa Giê-xu?

Lạy Chúa Giê-xu, có những lúc con không dám biểu lộ đức tin nơi Ngài, xin tha thứ cho sự khước từ Ngài của con. Xin giúp con hiểu Ngài rõ hơn, biết Ngài nhiều hơn để con tin cậy Ngài trọn vẹn hơn.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top