Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 15/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 15/7/2014

Giăng 7:12-24
Lời Có Thẩm Quyền

“Chúa Giê-xu đáp: ‘Đạo lý của Ta không phải của riêng Ta, nhưng của Đấng đã sai Ta đến’ ” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng nhận biết Chúa Giê-xu như thế nào? Vì sao họ nhận biết sai lầm về Chúa Giê-xu? Chúa Giê-xu tuyên bố lời dạy của Ngài đến từ đâu? Điều đó có nghĩa gì? Lời dạy của Chúa Giê-xu có thẩm quyền nào trên đời sống bạn? Lời thẩm quyền ấy ban cho bạn những phước hạnh, lợi ích nào?

Sự kiện lễ Lều Tạm được tổ chức ở thành Giê-ru-sa-lem đã thu hút nhiều người Do Thái, và Chúa Giê-xu cũng có mặt tại đó để dự lễ. Chúa biết trước mọi việc sẽ xảy ra với Ngài nhưng Ngài vẫn đến. Tại Giê-ru-sa-lem, các lãnh đạo tôn giáo đang tìm cách để bắt và giết Chúa Giê-xu vì Ngài thường vạch ra những sai lầm và đạo đức giả của họ.

Dù dân chúng kéo nhau theo Chúa Giê-xu nhưng trong họ có người khước từ Ngài và cũng có người tin Ngài, nhưng vì sợ giới lãnh đạo tôn giáo nên người tin Ngài không dám công khai xác nhận niềm tin của mình (câu 13). Giữa sự chia rẽ trong dân chúng, Chúa Giê-xu dạy Kinh Thánh cho họ hiểu điều họ cần biết về Ngài và về đạo lý của Ngài. Nhưng họ vẫn để những thành kiến chi phối tâm trí mình nên họ chỉ thấy Chúa là người thợ mộc nghèo, chưa từng được ngồi học dưới chân của những giáo sư danh tiếng, dù họ ngạc nhiên về sự hiểu biết Kinh Thánh vượt trội của Ngài. Chúng ta cũng dễ phạm lỗi lầm nầy nên Chúa Giê-xu dạy: “Đừng xét đoán bề ngoài, nhưng hãy xét đoán theo lẽ công chính” (câu 24).

Con người không biết Chúa Giê-xu đến từ đâu, nhưng Chúa Giê-xu biết Ngài đến từ Chúa Cha (5:37) vì vậy, Lời Ngài dạy là Lời có thẩm quyền từ Đức Chúa Trời (câu 16). Khi chúng ta hiểu và sẵn lòng làm theo Lời Đức Chúa Trời thì chúng ta nhận ra Lời Chúa Giê-xu là Lời có thẩm quyền vì Lời đó đến từ Đức Chúa Trời.

Đối với người Do Thái lúc đó và cả chúng ta hôm nay, nếu nhận ra Lời của Chúa Giê-xu có thẩm quyền từ Đức Chúa Trời, có nghĩa Ngài là Con Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải tuân theo Lời dạy dỗ của Ngài, và phải thờ phượng, thuận phục Ngài. Để thuận phục, thờ phượng Chúa đúng theo ý Chúa, chúng ta cần học Lời Chúa mỗi ngày. Lời đầy thẩm quyền của Chúa sẽ biến đổi chúng ta từng ngày để chúng ta mỗi ngày gần Chúa và giống Chúa hơn.

Lời Chúa Giê-xu dạy có thẩm quyền nào trên đời sống bạn? Bạn có luôn luôn tuân theo Lời dạy của Ngài không? Tại sao?

Kính lạy Chúa Giê-xu, con tin Ngài là Con Đức Chúa Trời, Lời Ngài là Lời có thẩm quyền, nhưng cũng có nhiều lần con không tuân phục; xin tha thứ tội bất tuân của con và giúp con luôn tuân theo Lời Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời của con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top