Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 14/7/2014

Giăng 7:1-11
Thời Điểm Chưa Đến

“Chúa Giê-xu nói với họ: Thời điểm của anh chưa đến” (câu 6 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các em của Chúa muốn Ngài qua xứ Giu-đê để dự lễ Lều Tạm? Tại sao Chúa nói với họ thời điểm của Ngài chưa đến? Điều nầy có ý nghĩa gì đối với Ngài? Có khi nào bạn cầu nguyện mà Chúa chưa trả lời nhưng bạn cứ làm mà không chờ đợi ý Ngài không? Kết quả ra sao?

Người Do Thái phải lên thành Giê-ru-sa-lem để dự ba kỳ lễ quan trọng trong năm: Lễ Vượt Qua, lễ Lều Tạm, và lễ Ngũ Tuần. Lễ Lều Tạm kỷ niệm về sự kiện người Do Thái đã sống trong những túp lều hay những nơi trú ẩn tạm thời sau khi ra khỏi Ai Cập. Đây là ngày lễ hội vui vẻ, hướng tới một ngày tương lai khi Đấng Mết-si-a sẽ trị vì, và dân tộc Do Thái sẽ ở trong xứ bình an và thịnh vượng. Lần nầy, các em của Chúa muốn Ngài cùng lên thành Giê-ru-sa-lem để dự lễ Lều Tạm, họ muốn Chúa làm một vài phép lạ tại đó để các môn đệ thấy các công việc của Ngài. Các môn đệ được nói đến ở đây không phải chỉ 12 sứ đồ, đúng hơn, những người nầy xưng mình là môn đệ của Chúa Giê-xu trong xứ Giu-đê nhưng họ không thật sự tin Ngài.

Chúa Giê-xu biết thời điểm bày tỏ mình của Ngài chưa đến vì Ngài biết chính xác những điều ở phía trước, Ngài muốn làm theo ý của Đức Chúa Cha. Chúa Cha đã lập kế hoạch sẵn cho Chúa Giê-xu nên Ngài cứ theo đó mà làm; không như con người, họ có thể lập kế hoạch và thực hiện theo theo ý mình muốn. Chúa Giê-xu “chưa lên dự lễ vì thì giờ chưa đến” (câu 8 NIV-VPNS), Ngài không nói sẽ không dự lễ nầy, Ngài chỉ nói sẽ không đi chung với các em để bầy tỏ mình trước công chúng, vì chưa đến thời điểm đó. Sau khi các em của Chúa lên Giê-ru-sa-lem rồi, Ngài âm thầm đi đến đó để dự lễ vì Ngài cũng là người Giu-đa. Điều nầy cho thấy Ngài là người con biết vâng lời Cha. Chúa Giê-xu biết trước người Giu-đa đang tìm cách bắt Ngài để giết chứ không phải để thờ phượng Ngài, nên Ngài không tỏ rõ điều gì cho người khác xem thấy, vì thì giờ của Ngài trên đất chưa được trọn. Chúa không hề lo lắng, bồn chồn cho kế hoạch, chương trình của mình.

Chúng ta cần kiên trì để biết ý muốn, thời điểm, công việc Chúa dành cho mình. Để vâng phục theo thời điểm của Chúa, chúng ta cần có mối tương giao gần gũi với Ngài. Cầu nguyện, học Kinh Thánh, và tấm lòng sẵn sàng thuận phục đưa chúng ta vào mối tương giao gần gũi với Chúa và làm theo thời điểm của Ngài.

Bạn có kiên trì chờ đợi ý Chúa bày tỏ cho mình không? Biết ý Chúa nhưng nếu điều đó không phải là mơ ước của bạn thì bạn sẽ làm gì?

Kính lạy Chúa Giê-xu Toàn Năng, xin tha tội cho con, đoi khi con không đủ kiên trì chờ đợi thời điểm của Chúa, xin giúp con luôn làm theo ý muốn và thời điểm của Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top