Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 13/7/2014

Thi Thiên 105:5-6
Hãy Nhớ Lại

“Hãy nhớ lại những việc kỳ diệu mà Ngài đã làm, các phép lạ và phán quyết từ miệng Ngài”(câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân của Chúa cần nhớ lại những điều gì? Vì sao? Nhớ lại những điều nầy giúp gì cho đời sống Cơ Đốc của bạn? Bạn thường nhớ lại những điều gì Chúa đã làm cho bạn? Việc nhớ lại đưa bạn đến hành động nào?

Người cao tuổi thường sống với quá khứ. Họ hay nhớ lại chuyện xưa nhưng hay quên chuyện ngày nay. Họ thích thú khi được nghe hoặc nói về những kỷ niệm thời son trẻ. Họ nhớ lại để vui, để buồn, để đúc kết những kinh nghiệm cho bản thân, cho con cháu, và cho cuộc đời.

Có những điều chúng ta cần nhớ lại, cũng có những điều chúng ta phải quên đi. Sứ đồ Phao-lô nói: “Nhưng tôi chỉ làm một việc: Quên hẳn những gì phía sau, vươn tới những gì phía trước…” (Phi-líp 3:14 NIV-VPNS). Quên đi quá khứ tội lỗi, những thành tích lẫy lừng hay ưu thế trong thế gian, những thành công khiến chúng ta đắc chí, hay thất bại, chùn bước làm nản lòng mà “cuộc đua” còn dang dở.

Nhưng có những điều chúng ta cần nhớ lại: Công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ; công của những người dẫn dắt, dạy dỗ chúng ta; sự giúp đỡ, sẻ chia, an ủi, cảm thông của những người đi qua và để lại dấu ấn trên cuộc đời chúng ta. Và trên hết là, chúng ta cần nhớ lại “những việc kỳ diệu mà Ngài đã làm, các phép lạ và phán quyết từ miệng Ngài” (câu 6). Vì sao?

Đức Chúa Trời đã phán quyết với “dòng dõi Áp-ra-ham… là những người Ngài tuyển chọn” (câu 5) rằng: “Ta là Đức Giê-hô-va, Ta sẽ đem các con ra khỏi gánh nặng của người Ai Cập và giải phóng các con khỏi ách nô lệ. Ta sẽ giơ thẳng tay, dùng sự đoán phạt nặng nề mà chuộc các con” (Xuất Ai Cập 6:6). Và Đức Chúa Trời đã thực hiện điều Ngài đã phán. Chúa đã làm nhiều phép lạ chưa từng có tại Ai Cập và trong hoang mạc để thực thi sự phán xét công chính và giải phóng dân Ngài.

Họ phải nhớ lại phán quyết của Đức Chúa Trời và những việc kỳ diệu Ngài đã làm để giữ vững đức tin nơi sự thành tín và quyền năng của Chúa khi đối diện với quân thù, để kính sợ và trung tín bước đi trong đường lối Chúa, để khơi dậy lòng biết ơn mà sống vì Danh Ngài.

Ngày nay, trong Đấng Cơ Đốc, chúng ta là “tuyển dân” của Chúa. Chúng ta được Ngài giải cứu khỏi ách nô lệ tội lỗi. Nhớ lại những việc kỳ diệu Chúa đã làm trên thập tự giá để cứu chuộc chúng ta; nhớ lại những lần Chúa ban ơn, chữa lành, tha thứ, nâng đỡ, chu cấp; nhớ lại lời hứa và lời dạy của Ngài trong Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta bình an bước đi trong con đường ngay thẳng và đối diện với những khó khăn, thách thức.

Hãy nhớ lại những việc kỳ diệu Chúa đã làm cho bạn để thêm lòng biết ơn và tin cậy. Vào những thời điểm nào bạn và gia đình bạn thường nhớ lại việc lạ lùng Chúa làm cho mình?

Lạy Chúa, xin giúp con nhớ lại những việc kỳ diệu Ngài đã làm, giúp con tiếp tục bước đi bình an và vững tin trong đường lối Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 116-117.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top