Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 11/7/2014

2 Sử Ký 34:14-28
Hết Lòng Ăn Năn

“‘Khi con nghe lời Ta phán chống lại chỗ nầy và dân cư nó thì con có lòng mềm mại hạ mình xuống trước mặt Ta, xé áo và khóc lóc trước mặt Ta, nên Ta cũng đã nghe con; Đức Giê-hô-va phán vậy”(câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu mà người ta tìm thấy quyển sách Luật Pháp của Chúa? Họ làm gì với sách Luật của Chúa? Vua Giô-si-a làm gì khi nghe đọc sách Luật Pháp của Chúa? Chúa ban thưởng gì cho người hết lòng ăn năn? Bạn thường có thái độ, hành động nào đối với Lời Chúa?

Quyển sách Luật Pháp của Chúa đã hoàn toàn bị bỏ quên, cả Vua Ma-na-se và toàn dân làm nhiều điều ác còn hơn cả những nước mà Chúa đã hủy diệt trước mắt người Ít-ra-ên. Dù tự hào là dân của Đức Chúa Trời, nhưng người Ít-ra-ên đã cắt đứt mối tương giao thật với Chúa của mình tự lúc nào họ cũng không biết. Đến nỗi sách Luật Pháp của Chúa dành cho họ vẫn ở trong khuôn viên Đền Thờ, nhưng họ không hề quan tâm đến như lời ông Môi-se và ông Giô-suê căn dặn từ nhiều trăm năm trước (Giô-suê 1:8). Sách Luật Pháp của Chúa tức là Kinh Thánh, không phải là quyển sách để cất giữ, hoặc lâu lâu mới đem ra sử dụng một lần. Nhưng đó là ngọn đèn để soi sáng mọi việc làm trên đất, là la bàn để soi dẫn mọi hướng đi trong cuộc sống hằng ngày. Chúa Giê-xu phán rằng: “Người nào yêu kính Ta thì tiếp nhận và tuân giữ các điều răn Ta. Cha Ta sẽ yêu kính người nào yêu kính Ta” (Giăng 14:21).

Vua Giô-si-a quan tâm đến việc tiến hành sửa sang lại Đền Thờ Chúa, là Đức Chúa Trời của mình, nhờ đó mà tìm thấy quyển Luật Pháp. Nếu Đền Thờ lòng chúng ta không sửa sang lại, thì sách Luật Pháp của Chúa vẫn còn bị chôn vùi đâu đó. Quyển sách Luật Pháp của Chúa sau nhiều năm bị lãng quên, giờ đây đã tìm lại được, và ông Sa-phan đọc cho vua nghe. Khi nghe nữ Tiên tri Hun-đa nói về những tai họa Chúa sẽ giáng trên dân Ngài vì họ đã bỏ Chúa, theo các Dân Ngoại thờ tà thần (câu 24-25), Vua Giô-si-a kinh hãi về tội lỗi, vua hạ mình, ăn năn (câu 27). Thật vậy, “Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu” (Thi Thiên 51:17b), nên Chúa ban thưởng cho vua sự bình an sum họp với tổ phụ (câu 28). Lời phán của Đức Chúa Trời qua nữ Tiên tri Hun-đa cho thấy Đức Chúa Trời phân biệt người kính sợ và người bất tuân. Toàn dân bất tuân thì tất cả dân chúng đều phải nhận hậu quả, nhưng dù chỉ một người kính sợ thôi thì Chúa vẫn ban thưởng xứng đáng cho người đó. Bao lâu Vua Giô-si-a tìm kiếm Chúa, mềm lòng, hạ mình khóc lóc về tình trạng mình trước mặt Chúa, cam kết tuân giữ luật pháp Ngài, thì bấy lâu trong đời của vua, Đức Chúa Trời ban ơn, nên vua không nhìn thấy các tai họa mà Chúa sẽ hình phạt dân chúng.

Lòng kính sợ Chúa của Vua Giô-si-a ảnh hưởng trên tất cả quần thần trong triều lẫn chức sắc phục vụ trong Đền Thờ. Nếu một người không thật sự dốc lòng tìm kiếm Chúa, dù sở hữu quyển Kinh Thánh thì đó cũng chỉ là một quyển sách vô nghĩa và dễ bị lãng quên. Bàn thờ có thể trở thành vật gây vấp phạm, của lễ có thể trở thành sự lừa dối khi Lời Chúa đã bị loại bỏ. Sách Luật Pháp của Chúa vô nghĩa với Vua Ma-na-se và Vua A-môn, nhưng thật quý trọng cho Vua Giô-si-a.

Trong cuộc sống tội lỗi nầy, thế giới chung quanh tác động đến cuộc đời bạn ra sao? Tinh thần thờ phượng Chúa của bạn ảnh hưởng thế nào trong Hội Thánh mình? Kinh Thánh có tác dụng gì trên đời sống và sinh hoạt cá nhân của bạn?

Kính lạy Chúa Thánh Linh, xin làm cho lòng con mềm mại trước Lời Ngài để con thật lòng ăn năn, hầu cho trên đường theo Chúa, Lời Ngài là sức sống đời con, là ánh sáng soi đường con đi.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top