Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 10/7/2014

2 Sử Ký 34:1-13
Dốc Tâm Thờ Chúa

“Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va và đi theo con đường của Đa-vít, tổ phụ mình, không quay qua bên phải hay bên trái” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-si-a lên ngôi trong điều kiện đất nước thế nào? Vua đã có quyết định nào trước tình trạng đó (câu 2)? Qua phân đoạn Kinh Thánh nầy, hãy kể lại từng việc vua làm cho thấy vua dốc tâm thờ Chúa. Bạn có dốc tâm thờ phượng Chúa không? Bạn đã làm gì để bày tỏ quyết tâm đó?

Người Ít-ra-ên trải qua nhiều năm dài dưới thời trị vì của Vua Ma-na-se và Vua A-môn, làm theo những thói tục ghê tởm của Dân Ngoại, xây dựng các nơi tế tự cho tà thần. Thậm chí ngay trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời, Vua Ma-na-se lại cho xây dựng tượng chạm, quên hẳn những điều truyền dạy của Đức Chúa Trời cho các vua tổ phụ là ông Đa-vít và ông Sa-lô-môn: “Tại đền thờ nầy và tại Giê-ru-sa-lem, là thành mà Ta đã chọn trong tất cả các bộ tộc Ít-ra-ên, Ta sẽ đặt Danh Ta đời đời…” (33:7 BTTHĐ). Sống dưới thời trị vì bại hoại của ông và cha, Vua Giô-si-a đã không để cho những thần tượng đó ảnh hưởng trên mình. Dù lên ngôi lúc mới 8 tuổi, 16 tuổi vua đã biết tìm kiếm Đức Chúa Trời mà tôn thờ, 20 tuổi vua cho dẹp bỏ các nơi tế tự và tượng chạm của các tà thần trong phạm vi cả nước. Một người biết tìm và dốc tâm thờ phượng Đức Chúa Trời thì ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng được Ngài chấp nhận, hướng dẫn và ban phước.

Trong việc tìm kiếm Đức Chúa Trời, vua bắt đầu bằng cách dọn sạch Giu-đa và Giê-ru-sa-lem: Trừ bỏ những nơi thần tượng (câu 3), triệt hạ bàn thờ, đánh đổ, bẻ gãy, nghiền nát tượng thần (câu 4-7), và chính vua đích thân trong việc dọn sạch khắp xứ Ít-ra-ên (câu 7). Không những dọn sạch những nơi thờ thần tượng, Vua Giô-si-a còn sai các quan trong triều chăm lo việc sửa sang Đền Thờ của Chúa Hằng Hữu. Đây là điều chúng ta cần ghi nhớ: Trừ bỏ tà thần, ăn năn tội lỗi, ngay sau đó chúng ta cần quyết tâm sửa sang, chuẩn bị tấm lòng, đời sống mình cho sự thờ phượng Chúa. Những cám dỗ ngày càng tinh vi, nếu không quyết tâm, dốc lòng thờ phượng Chúa thì chúng ta rất dễ đi xa Chúa, thờ phượng thần tượng khác. Giữ giờ học Kinh Thánh cầu nguyện hàng ngày là một trong những quyết tâm cần thiết giúp chúng ta trong sự dốc tâm thờ phượng Chúa. Đi nhà thờ, tham dự các nhóm hiệp nguyện, các nhóm học Kinh Thánh, các ban, ngành trong Hội Thánh, sống nếp sống Cơ Đốc hàng ngày… giúp giữ chúng ta trong quyết tâm thờ phượng Chúa.

Bạn có quyết tâm nào trong sự thờ phượng Chúa? Bạn thực hiện quyết tâm đó thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con yêu Chúa hết lòng, để con hết lòng trong sự thờ phượng và phục vụ Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top