Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 3/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 3/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 3/6/2014

Sáng Thế Ký 1:26-27
Theo Hình Ảnh Đức Chúa Trời

“Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài” (câu 27a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự sáng tạo loài người có những điều gì đặc biệt? Đại từ “Chúng Ta” chỉ về ai? “Hình ảnh” chỉ về điều gì? “Hình ảnh Đức Chúa Trời” được thể hiện như thế nào trong đời sống bạn?

Hãy chú ý lời phán của Đức Chúa Trời cho sự sáng tạo loài người (câu 26). Một lời phán hết sức đặc biệt, khác hẳn tất cả lời phán trước. Đã có một “cuộc thảo luận.” Và kết luận được đưa ra là: “Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta.”

“Chúng Ta” là ai? Là Đấng Sáng Tạo, Đấng “tạo nên loài người.” Câu 1 xác định đó là Đức Chúa Trời. Nhưng “Chúng Ta” là một đại từ số nhiều. Câu 2 cho thấy Chúa Thánh Linh dự phần trong công việc Sáng Tạo. Và Giăng 1:1-3 nhận diện Chúa Con trong Sự Sáng Tạo. Như vậy, có thể nói đây là chỗ đầu tiên trong Kinh Thánh bày tỏ về chân lý Ba Ngôi. Cuộc thảo luận đã diễn ra giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Linh.

Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã quyết định tạo nên loài người (trong đó có người nam và người nữ) theo “hình ảnh” Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời là Thần Linh vô hình, cho nên từ “hình ảnh” nầy không chỉ về hình dạng thấy được. Ý nghĩa của lời phán nầy là: Con người được tạo dựng có nhân cách đạo đức, có tâm trí để suy nghĩ, có cảm xúc để cảm nhận, có ý chí để thực hiện những quyết định, và có bản chất thuộc linh để có thể nhận biết và thờ phượng Đức Chúa Trời. Con người “giống” Đức Chúa Trời nghĩa là: Có những mối quan hệ trong tình yêu và sự cam kết, có khả năng sáng tạo trong nhiều hình thức khác nhau. Với những đặc điểm tương đồng nầy, con người được đại diện cho Đức Chúa Trời để “quản trị” muôn loài.

Ngày nay, con người trên khắp thế giới thuộc nhiều chủng tộc khác nhau có những nền văn hóa, ngôn ngữ, và màu da khác nhau. Xã hội con người xuất hiện nhiều tầng lớp, giai cấp. Có quốc gia phát triển, quốc gia đang phát triển, và quốc gia kém phát triển. Có người giàu và người nghèo, người học thức và người ít học, người có danh tiếng và người bình dân, người tốt và người xấu. Nhưng tựu trung, hễ là “người,” ai cũng mang “hình ảnh” cao quý của Đức Chúa Trời giống nhau.

Dù bạn là ai, hoàn cảnh bạn ra sao, khả năng của bạn thế nào, cũng đừng vì vậy mà tự ti hay kiêu ngạo. Hãy trở lại với chân lý về Sự Sáng Tạo để biết quý trọng bản thân và người khác. Hãy nhìn thấy “hình ảnh” của Đức Chúa Trời trong chính mình và người khác. Đó là giá trị thật của mỗi con người. Hãy sống và đối đãi với nhau dựa trên chân giá trị nầy.

Cách cư xử với nhau trong Hội Thánh bạn có thể hiện được tinh thần của bài học nầy chưa? Có điều gì cần chỉnh sửa lại?

Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy “hình ảnh” Ngài trong chính con và người khác, để con biết quý trọng bản thân và người khác.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 31-32.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top