Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 29/6/2014

Thi Thiên 105:1-3a
Công Việc Kỳ Diệu của Chúa

“Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và cầu khẩn Danh Ngài! Hãy rao truyền công việc Ngài giữa các dân!” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả đưa ra những lời kêu gọi nào trong phần Thi Thiên nầy? Những lời kêu gọi nầy dành cho ai? Qua đó, bạn thấy mình được thúc giục làm những gì?

Thi Thiên 105 nhắc lại những việc kỳ diệu Đức Chúa Trời đã làm để thành lập nước Ít-ra-ên khi họ chỉ mới là một nhóm người thuộc gia đình ông Áp-ra-ham. Nét đặc biệt của Thi Thiên nầy nằm ở các câu mệnh lệnh bắt đầu bằng từ “hãy” ở ngay phần đầu. Trước khi kể lại chi tiết công việc kỳ diệu của Chúa, tác giả thúc giục người Ít-ra-ên: “Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va … Hãy hát cho Ngài, hãy ca ngợi Ngài!” (câu 1-2). Những việc Đức Chúa Trời đã làm cho dân tộc Ít-ra-ên là quá kỳ diệu. Chúa kêu gọi tổ phụ họ – ông Áp-ra-ham. Chúa chọn họ làm tuyển dân của Ngài. Chúa ban lời hứa, và thực hiện đến cùng để đưa họ vào định cư trong vùng đất đượm sữa và mật. Chúa thi hành nhiều phép lạ để bày tỏ sự bảo vệ, chu cấp, và giải cứu của Ngài trên người Ít-ra-ên. Họ phải làm gì để đáp lại tất cả những điều Chúa đã làm và đối đãi với họ? Sau sự kiện vượt Biển Đỏ, ông Môi-se cùng toàn dân Ít-ra-ên đã đồng lòng ca ngợi Chúa. Họ chỉ có thể ca ngợi Chúa. Đó cũng là đáp ứng đương nhiên khi chúng ta kinh nghiệm quyền năng và sự vĩ đại của Chúa. Trước mặt Chúa, chúng ta chỉ có thể tôn thờ và ca ngợi Ngài.

Sự ca ngợi Chúa không phải chỉ bằng môi miệng, mà là biểu hiện của đức tin và sự kính sợ Ngài. Vì vậy, tác giả nhắc nhở mọi người dân phải “cầu khẩn Danh Ngài!” (câu 1b). Dù là tuyển dân của Đức Chúa Trời – Chân Thần duy nhất, nhưng người Ít-ra-ên đã nhiều lần phạm tội bất trung với Chúa, cầu khẩn các tà thần của Dân Ngoại. Tội nầy đã khiến họ không ít lần nhận lãnh hậu quả nặng nề từ sự trừng phạt của Chúa. Dân Chúa được nhắc nhở chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời và chỉ kêu cầu Danh Ngài, là Danh trên hết mọi danh.

Lời kêu gọi tiếp theo của tác giả là: “Hãy suy ngẫm tất cả các việc kỳ diệu của Ngài” (câu 2b). Suy ngẫm để nhớ lại, để hiểu, để thấm vào lòng, để ảnh hưởng trên hành động, và để thay đổi cuộc sống. Suy ngẫm những việc kỳ diệu của Chúa sẽ giúp họ “tự hào trong Danh Thánh Ngài” (câu 3a) và “rao truyền công việc Ngài giữa các dân!” (câu 1b). Thay vì bị lôi kéo theo các tà thần, họ sẽ đứng vững trong niềm tin nơi Đức Chúa Trời chí cao, bày tỏ về Chúa và công việc Ngài giữa các dân tộc ngoại giáo.

Trước những việc kỳ diệu Chúa đã làm cho bạn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, hãy ca ngợi Chúa, hãy cầu khẩn Danh Ngài, hãy suy ngẫm các công việc Ngài, hãy tự hào trong Danh Thánh Ngài và rao truyền công việc Ngài cho mọi người quanh bạn. Bạn đã thực hiện những điều nầy như thế nào trong cuộc sống hằng ngày của bạn?

Lạy Chúa, những việc Chúa làm cho con quá lớn. Những gì con có thể làm để đền đáp ơn Ngài là trung tín thờ phượng, ca ngợi, sống trong Danh Chúa, và rao truyền công việc cứu rỗi của Ngài cho người khác. Xin Chúa giúp con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 8.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top