Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 25/6/2014

Giăng 14:1-3
Chỗ Ở trên Thiên Đàng

“Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở… Ta đi và chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại để đón các con…” (câu 2a và 3a NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đệ bối rối? Trong sự bối rối đó, Chúa khuyên họ và hứa cho họ điều gì? Qua lời hứa của Chúa, bạn có khái niệm gì về thiên đàng? Dựa vào Khải Huyền 22:1-5, bạn biết thiên đàng có những đặc điểm gì?

Thiên đàng là một ý niệm ngày càng lu mờ trong ý thức con người ngày nay. Nhưng với chúng ta, thiên đàng là một thực tế, vì chính Chúa Giê-xu đã khẳng định thiên đàng là một nơi chốn, một chỗ Ngài ở với những người tin Ngài.

Trong Phúc Âm Giăng, chương 13, Chúa Giê-xu cho các môn đệ biết thời điểm Ngài sẽ lìa họ trở về với Cha Ngài đã gần kề, Ngài cũng cho biết có người phản Ngài, người chối bỏ Ngài, Ngài cũng cho họ bài học thực tiễn về tình yêu và sự phục vụ khi Ngài rửa chân cho họ. Họ hoang mang, bối rối trước tình trạng họ không sao hiểu nổi! Vì vậy Chúa Giê-xu khuyên họ đừng bối rối. Ngài cho họ bí quyết để không bối rối: Tin cậy Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài. Trong niềm tin cậy đó, họ vững tâm hơn khi biết rằng Chúa Giê-xu ra đi để chuẩn bị một chỗ ở cho họ, và Ngài sẽ trở lại đem họ về nhà Cha, để Ngài ở đâu họ cũng ở đó. Vậy, thiên đàng là một chỗ có thật. Là “Nhà Cha,” nơi tình yêu, sự bình an, vui mừng, sự cảm thông hiện hữu. Trên một mặt khác, thiên đàng là nơi Chúa Giê-xu hiện diện. Vậy trong đời sống người Cơ Đốc phải có hình ảnh của thiên đàng, ngay trên trần gian nầy.

Dựa vào Giăng 14:1-3 và Khải Huyền 22:1-5, chúng ta biết thiên đàng là nơi có nhiều chỗ ở, nhiều cư dân, nơi Chúa ngự, có ngai của Ngài, có thiên sứ, và các thánh vây quanh. Muốn sống đời đời, chúng ta phải đến thiên đàng, nơi đây chúng ta được vinh hạnh tiếp xúc thẳng với Đức Chúa Trời (câu 3) trong sự thờ phượng (từ “phục vụ, hầu việc” trong câu nầy cũng có nghĩa là thờ phượng). Dù là phục vụ hay thờ phượng, vinh dự Chúa dành cho chúng ta là được mặt đối mặt với Ngài (câu 4). Chúng ta sẽ thấy ánh sáng rạng ngời của Ngài, sẽ sống trong sự sáng chói của Ngài, và sự sáng đó sẽ khiến ta không cần đèn, không cần luôn cả mặt trời! Chúng ta sẽ cùng Ngài cai trị mãi mãi (câu 5).

Thiên đàng không xa vời như chúng ta tưởng. Thiên đàng gần chúng ta đến nỗi các tín hữu Cơ Đốc xưa nay đều tin rằng khi lìa đời họ sẽ được về ở trong thiên đàng ngay. Chúa Giê-xu phán cùng người ăn cướp biết ăn năn trong giờ lâm chung trên thập tự giá: “Hôm nay ngươi được ở với Ta trong ba-ra-đi,” tức là thiên đàng (Lu-ca 23:43).

Bạn đã biết chắc là mình có chỗ ở trên thiên đàng chưa? Hãy xin Chúa ban cho mình tấm lòng bình an, hết bối rối nhờ biết chắc Chúa Giê-xu đã sắm sẵn chỗ cho mình trên thiên đàng rồi.

Cảm tạ Chúa đã cứu con, và chuẩn bị cho con một chỗ ở thiên đàng với Ngài. Trong khi con còn ở dương trần nầy xin Chúa cho con sống với những vẻ đẹp của thiên đàng: Bình an, vui mừng, và yêu thương.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 4.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top