Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 24/6/2014

Khải Huyền 7:9-12
Hé Nhìn Cõi Vĩnh Hằng

“Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng ngự trên ngai và thuộc về Chiên Con” (câu 10, NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng thấy ai trong khải tượng về cõi vĩnh hằng? Họ làm gì ở nơi đó? Trong quang cảnh đó, ai quan trọng nhất? Tại sao? Chúa Giê-xu được tôn quý như thế nào? Bạn bày tỏ sự tôn kính Chúa như thế nào trong đời sống hiện tại?

Qua sách Khải Huyền, Đức Chúa Trời đã hé mở cõi vĩnh hằng cho chúng ta nhìn vào, nhưng trong sự giới hạn của con người, chúng ta chỉ thấy như qua “gương cách mập mờ,” nên chúng ta thường thắc mắc hơn là được giải đáp. Nhưng với đức tin trong Chúa Giê-xu, chúng ta biết mình được tạo dựng cho cõi bất tử, đó là niềm hy vọng sống động trong chúng ta, chứ không phải chúng ta hiện hữu chỉ để chờ sự chết của cõi đời tạm nầy.

Khi Sứ đồ Giăng hé cho chúng ta thấy cảnh đoàn dân thờ phượng trên thiên đàng cả người lẫn thiên sứ, có thể Sứ đồ Giăng thấy cả ông và chúng ta là một phần của đoàn dân thờ phượng, và cả những thân nhân đã đi về thiên đàng trước chúng ta. Đoàn dân thờ phượng nầy gồm những người được cứu chuộc (mặc áo dài trắng) từ mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi tiếng nói, họ dâng tất cả sự chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, tôn kính, quyền năng, và uy lực quy về Đức Chúa Trời – Ngài là nguyên do của sự thờ phượng, vì sự cứu chuộc thuộc về Đức Chúa Trời và Chiên Con. Sứ đồ Giăng ghi lại quang cảnh thờ phượng ở thiên đàng để dạy dỗ đời sống hằng ngày của những người được cứu chuộc phải phản ánh hình ảnh đó. Nghĩa là trong nếp sống hằng ngày của chúng ta, những người chung quanh phải thấy được sự chúc tụng, tôn kính, cảm tạ, vinh quang… thuộc về Chúa, dâng lên Chúa. Dù đoàn dân có đông, bài ca chúc tụng rất hay, quang cảnh rất đẹp – đó không phải là điều quan trọng, mà tất cả đều hướng về Chúa – Đấng Đời Đời: Đức Chúa Trời và Chiên Con. Điều nầy cũng xác nhận sự đồng đẳng của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu. Chúa là quan trọng nhất trong sự thờ phượng dù ở đất hay thiên đàng.

Những gì Chúa hứa với chúng ta đều chắc chắn. Sứ đồ Phao-lô khích lệ chúng ta trong thư Phi-líp 1:6: “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ…” Chúa bắt đầu làm việc lành của Ngài trong đời sống chúng ta, Ngài sẽ làm trọn cho đến ngày Chúa trở lại tiếp rước chúng ta về với Ngài. Nếu bạn thuộc về Chúa thì bạn sẽ dự phần với đoàn người Thiên Thượng ấy một ngày gần đây.

Bạn có biết chắc mình sẽ là một phần của đoàn người thờ phượng trước ngai Chúa không? Hằng ngày bạn sống thờ phượng thế nào để xứng hợp với đoàn người thờ phượng đó?

Cảm tạ Chúa hé mở cho con thấy phần nào cảnh vinh quang của thiên đàng để giúp con tiếp tục thờ phượng Ngài cách bền lòng và trung tín trên đất nầy.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 3.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top