Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 22/6/2014

Thi Thiên 104:31-35
Sống Vì Vinh Quang Chúa

“Nguyện vinh quang Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi” (câu 31a).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả đáp ứng như thế nào khi ông nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo và chăm sóc muôn loài? Bạn có cùng suy nghĩ về Chúa như tác giả không? Đáp ứng của bạn là gì?

Muôn vật bày tỏ công việc sáng tạo và chăm sóc của Chúa. Qua đó, muôn vật bày tỏ vinh quang Chúa. Vì vậy, khi ngắm xem muôn vật, suy ngẫm về sự tồn tại và vận động của chúng trong thế giới mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng, tác giả như chìm ngập trong vinh quang Chúa, để rồi ông phải thốt lên những lời cầu nguyện và cam kết hướng đến vinh quang Ngài.

Trước hết, ông cầu nguyện “vinh quang Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi” (câu 31a). Không phải vì vinh quang Chúa chỉ là tạm thời, nên tác giả phải cầu nguyện như vậy. Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống, nên vinh quang Ngài là đời đời. Cho nên lời cầu nguyện ở đây là cách thể hiện lòng tôn kính Chúa tuyệt đối. Tác giả muốn suy tôn Chúa Chí Cao, Đấng “nhìn vào đất thì đất rúng động; chạm đến núi thì núi bốc khói” (câu 32).

Ông cầu nguyện để Chúa “hài lòng, vui thỏa” (câu 31b) về công việc chăm sóc muôn vật mà Ngài đã tạo dựng. Ban đầu, Đức Chúa Trời thấy những gì Ngài sáng tạo là “tốt đẹp” (Sáng Thế Ký 1). Nhưng khi tội lỗi xuất hiện, muôn vật đánh mất tình trạng “tốt đẹp” của mình trong mắt Chúa. Thay vào đó là sự ô uế và hư hoại. Do đó, trong câu 35, tác giả cầu nguyện Chúa tiêu diệt mọi hình thức tội lỗi, là nguyên nhân hủy hoại những gì Ngài tạo dựng. Lời cầu xin nầy sẽ được ứng nghiệm theo sự phán xét công chính của Chúa trong thời điểm của Ngài.

Về phần mình, tác giả cầu nguyện để “sự suy ngẫm” của ông “đẹp lòng Ngài” (câu 34). Đó là cách suy nghĩ theo đường lối Chúa, tin cậy và kính sợ Đấng Tạo Hóa, Đấng tể trị trên muôn loài. Suy nghĩ vui lòng Chúa sẽ dẫn đến hành động và sống vui lòng Chúa, làm vinh Danh Ngài.

Điều nầy đã đưa tác giả đến cam kết: “Nếu con còn sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Đức Giê-hô-va bấy lâu” (câu 33). Chỉ trong một câu, ông lặp lại hai lần lời cam kết nầy, cho thấy tác giả kiên quyết dâng trọn đời mình cho Chúa để sống tôn vinh Danh Ngài. Lời ca ngợi mở đầu và kết thúc của Thi Thiên nầy khẳng định thêm mong muốn của ông: “Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!”

Những nhận biết của tác giả về vinh quang Chúa đã đưa ông đến cam kết sống vì vinh quang Ngài. Bạn có cam kết sống vì vinh quang Chúa không? Theo bạn, thế nào là sống vì vinh quang Chúa?

Lạy Chúa, vì tất cả những gì Ngài đã ban cho con, xin dùng trọn đời con để tôn vinh Danh Thánh của Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 110-111.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top