Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 21/6/2014

Mác 10:17-31
Bí Quyết Để Được Sống Vĩnh Hằng: Theo Chúa

“Hãy đi bán hết những gì anh có, và phân phát cho người nghèo thì anh sẽ có của cải trên trời. Rồi hãy đến và theo Ta” (câu 21 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Chúa có nghĩa gì? Tại sao theo Chúa mới được sống vĩnh hằng? Theo Chúa thì mất gì và được gì? Bạn sẵn sàng trả giá để theo Chúa không?

Điều chúng ta chọn để tin hoặc không tin sẽ quyết định vận mệnh của chúng ta. Trong câu 21, sau khi Chúa Giê-xu bảo người trẻ giàu có đi bán hết gia tài phân phát cho người nghèo, Ngài phán tiếp: “RỒI HÃY ĐẾN VÀ THEO TA.”

Câu chuyện giữa Chúa Giê-xu và người trẻ giàu có cho thấy muốn hưởng sự sống đời đời chúng ta cần làm ba điều: (1) “tìm kiếm” sự sống ấy; (2) “từ bỏ” (những gì ngăn trở chúng ta); và (3) “theo Ngài.” Do không dám từ bỏ nên không theo Chúa được. Vì vậy, sự tìm kiếm đời sống vĩnh hằng của người trẻ giàu có nầy chưa thật lòng và chưa hết lòng.

Theo Chúa có nghĩa là dấn thân và cam kết sống chết với Ngài. Có cái giá phải trả để theo Chúa. Chúng ta cần ý thức rằng theo Chúa đòi hỏi nhiều hy sinh. Chúa không bao giờ hứa bước đường theo Ngài sẽ dễ dàng (Ma-thi-ơ 7:14), nhưng Ngài hứa sẽ ở với chúng ta luôn luôn (Ma-thi-ơ 28:20) và giúp ta khi gặp khó khăn (Ma-thi-ơ 10:19-20). Lời mời gọi của Chúa là cứ theo Ngài, vì Ngài biết trước những gì có ích cho chúng ta. Theo Chúa có nghĩa là đặt niềm tin và trao phó cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu.

Theo Chúa thì phải từ bỏ gì và sẽ được gì? Khi vị quan trẻ bỏ đi cách buồn bã vì không thể từ bỏ những gì thuộc về trần gian nầy: Gia đình, học thức, tiền bạc, địa vị…, phải từ bỏ quá nhiều những thứ yêu thích để có thể theo Chúa. Chúa Giê-xu cho các môn đệ biết người giàu vào nước thiên đàng khó khăn thật, nhưng nếu họ bằng lòng trả giá để theo Chúa thì họ sẽ được bội phần hơn cả đời nầy lẫn đời sau. Chúng ta đừng quên những người giàu theo Chúa như các ông Áp-ra-ham, Gióp…; và ngày nay trong Hội Thánh cũng không thiếu những người giàu đã dùng của cải mình góp phần cho công việc Chúa. Những trao đổi giữa Chúa Giê-xu và môn đệ Ngài trong các câu 24-31 sau đó cho thấy dù phải mất rất nhiều để theo Chúa, nhưng phần thưởng sẽ lớn hơn bội phần. Theo Chúa đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những gì mình yêu quý để được mối liên hệ ngọt ngào với Chúa không chỉ trong đời nầy mà còn được trăm lần hơn trong đời sau, được ở trong nhà Chúa trong liên kết với anh chị em cùng Hội Thánh hiện tại, Hội Thánh Chúa khắp năm châu và cả các thánh đồ trên thiên đàng. Vậy, bạn có sẵn sàng trả giá, cam kết, dấn thân theo Chúa không?

Lạy Chúa Giê-xu, xin ban cho con lòng can đảm để từ bỏ hết những gì Ngài muốn con từ bỏ hầu cho con được tự do mọi bề mà theo Ngài để được hưởng phước không những trong đời nầy mà cả trong cõi đời sau.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 1.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top