Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 19/6/2014

Mác 10:17-31
Bí Quyết Để Được Sống Vĩnh Hằng: Tìm Kiếm

“Khi Chúa Giê-xu sửa soạn lên đường, một người chạy đến và quỳ xuống trước Ngài, và hỏi: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh cửu?” (câu 17 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Người trẻ nầy đi tìm sự sống vĩnh cửu với bí quyết nào? Anh có thỏa mãn với bí quyết đó không? Tại sao? Bạn thật tâm tìm kiếm điều gì? Bạn có đạt được không? Điều đó có còn lại đời đời không?

Trong Ma-thi-ơ 19:20 cho biết người nầy còn trẻ tuổi. Đây là ưu điểm của anh, không đợi già mới đi tìm Chúa. Lu-ca 18:18 cho biết anh là một vị quan. Tuổi trẻ, địa vị, giàu có (câu 22), đạo đức (câu 19-20) là niềm mơ ước của nhiều người. Dù vậy, trong sâu thẳm của tấm lòng, anh không chắc là mình đạt được sự sống đời đời dù anh đã cố gắng sống đạo đức theo tiêu chuẩn của Luật Pháp từ tấm bé. Khi nghe Chúa Giê-xu giảng dạy, anh biết đây là người sẽ chỉ cho mình bí quyết để đạt được đời sống vĩnh hằng, hoặc hơn thế nữa, anh mong Chúa xác định đời sống mình đủ tiêu chuẩn để vào thiên đàng. Vì vậy, khi Chúa Giê-xu chuẩn bị lên đường anh vội chạy đến và quỳ xuống trước Ngài. Hành động nầy của anh nói lên lòng nhiệt tình tìm kiếm sự sống vĩnh hằng. Đúng vậy, trước hết, muốn có sự sống đời đời, ta phải tìm nó. Lòng sốt sắng tìm kiếm sự sống đời đời đã thúc đẩy người trẻ tuổi nầy “chạy,” và khi đến nơi thì “quỳ” trước mặt Chúa Giê-xu.

Nhưng câu hỏi của anh cho thấy vài điều chưa đúng trong sự tìm kiếm của anh. Với người Do Thái chữ “nhân lành” chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời. Anh có thật sự nhận biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời không? Nếu biết, anh phải cúi xuống thờ phượng Ngài mà không cần cầu hỏi gì nữa. Nếu không, thì đây chỉ cách tâng bốc quá đáng, nên Chúa nhẹ nhàng nhắc anh chỉ có Đức Chúa Trời nhân lành. Điểm sai thứ hai trong câu hỏi của anh: “Tôi phải làm gì?” Sự sống vĩnh hằng là quà tặng của Chúa, không ai có thể làm điều gì để đạt được.

Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải nhận lấy Nước Đức Chúa Trời (thiên đàng, cõi vĩnh hằng, sự sống đời đời) như một đứa trẻ (Mác 10:15), có nghĩa là chúng ta phải trở nên đơn sơ, trong trắng, và nhất là phải nhận biết sự bất lực của mình. Khi lọt lòng mẹ, chúng ta đã làm gì để được hưởng sự sống trên cõi đời tạm bợ nầy? Cõi đời tạm bợ mà mình còn không thể làm gì để hưởng thì làm sao đòi phải làm một cái gì đó để được sự sống đời đời? Trong thực tế, vấn đề không phải là chúng ta phải làm gì, mà phải biết rõ Đấng chúng ta tìm kiếm và biết sự bất lực của con người để cầu xin được hưởng phước hạnh vĩnh hằng nầy. Bạn khao khát sự sống vĩnh hằng đến mức nào?

Cầu xin Chúa cho con khao khát sự sống vĩnh hằng đến nỗi không ngần ngại chạy đến và quỳ trước mặt Ngài mà xin cho được sự sống ấy là chính Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Cô-rinh-tô 12.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top