Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 18/6/2014

Cô-lô-se 1:15-23
Đời Sống Tỏa Hương

“Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!” (2 Cô-rinh-tô 2:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu lên những thuộc tính nào của Chúa Giê-xu? Những thuộc tính về Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì cho đời sống thuộc linh của bạn?

Đời sống Cơ Đốc phải bén rễ và tăng trưởng trong Chúa Giê-xu. Để làm được điều nầy, chúng ta cần hiểu biết và tôn kính Ngài. Như lời dạy của ông Phao-lô, mục đích của một đời sống thuộc linh là được trở nên giống như Ngài. Vì vậy, chúng ta không thể cứ ở trong tình trạng xa lạ với Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô là một ví dụ điển hình về sự sốt sắng thuộc linh thật, là kết quả của sự nhận biết Chúa Giê-xu. Điều tương tự cũng đã diễn ra với Sứ đồ Phi-e-rơ (Ma-thi-ơ 16:16). Sự sốt sắng tôn giáo, tức nhiệt thành với lễ nghi, công việc, không thật sự giúp ích trong sự nhận biết Chúa Giê-xu, nhưng có nguy cơ trở thành cuồng tín, giả hình, hoặc kiêu ngạo tôn giáo.

Ông Phao-lô chú trọng vào thần tính của Chúa Giê-xu. Thứ nhất, Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình (câu 15), do đó, ai thấy Ngài là thấy Đức Chúa Cha (Giăng 14:9). Thứ hai, là Đấng Tạo Hóa, Ngài cai trị mọi quyền thế trên trời, dưới đất (câu 16). Thứ ba, Ngài là nguồn sự sống của chúng ta, và là lý do Hội Thánh tồn tại (câu 17, 18). Thứ tư, Ngài biểu hiện cho sự viên mãn của mọi loài (câu 19). Thứ năm, Ngài là sự bình an của chúng ta: Một trạng thái toàn vẹn và hoàn toàn hạnh phúc (câu 20).

Sau đó, ông Phao-lô tiếp tục áp dụng nhận thức quan trọng nầy vào đời sống thuộc linh của chúng ta, khi tin rằng sự viên mãn của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu là phương thuốc cho căn bệnh đầu tiên của sự sống, đó là sự xa cách Đức Chúa Trời (câu 21). Ngài là con đường dẫn tới sự trọn vẹn của chúng ta. Điều nầy cũng có nghĩa là đời sống thuộc linh bao hàm trách nhiệm tăng trưởng đạt đến sự trọn vẹn. Tại đây, ông Phao-lô nêu lên một quan điểm quan trọng, rằng Chúa Giê-xu phải được biết đến thông qua kinh nghiệm chứ không chỉ qua việc tin vào giáo lý. Bằng chứng cho thấy chúng ta biết Ngài là mối quan hệ nầy biến đổi đời sống chúng ta, và giúp chúng ta tỏa hương thơm của sự nhận biết Ngài ra cho mọi người. Hương thơm nầy có được là do chúng ta được trọn vẹn trong Chúa Giê-xu, cũng như Ngài trọn vẹn trong Đức Chúa Cha.

Mối quan hệ của bạn với Chúa Giê-xu đã biến đổi bạn như thế nào? Bạn đang tỏa hương thơm của sự nhận biết Ngài trên người khác ra sao?

Lạy Chúa, xin kéo con lại gần Ngài hơn. Xin cho con thật sự hiệp một với Ngài, và đời sống con trở nên hương thơm cho những người ở quanh con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Cô-rinh-tô 11.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top