Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 17/6/2014

Cô-lô-se 1:9-14
Một Đời Sống Đầy Trách Nhiệm

“Từ ngày nghe về anh chị em, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh chị em” (câu 9a NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự cưu mang của Sứ đồ Phao-lô đối với tín hữu Cô-lô-se giúp bạn hiểu thêm gì về ông? Ông thể hiện tinh thần trách nhiệm với con dân Chúa tại Cô-lô-se như thế nào? Tinh thần trách nhiệm được thể hiện như thế nào trong Hội Thánh bạn? Bạn đang thể hiện trách nhiệm của mình đối với anh chị em cùng đức tin ra sao?

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Sứ đồ Phao-lô. Ông ý thức sâu sắc sự hiệp một với tất cả tín hữu. Ai đã đưa các tín hữu Cô-lô-se đến với Chúa Giê-xu không phải là vấn đề quan trọng, điều quan trọng là bầy chiên của Ngài. Sứ đồ Phao-lô tự nhận mình có trách nhiệm đối với họ, sự tăng trưởng của họ trong đức tin và sự khỏe mạnh thuộc linh. Như Chúa Giê-xu đã nói rõ với ông Phi-e-rơ, yêu Ngài là nghe lời kêu gọi “hãy chăn chiên Ta” (Giăng 21:15-17). Chúng ta không thể nói mình yêu Chúa Giê-xu nếu chúng ta không thấy mình có trách nhiệm với Hội Thánh. Nếu so với Sứ đồ Phao-lô, đời sống trách nhiệm của chúng ta ngày nay còn thiếu sót rất nhiều. Chúng ta ít khi xem “ở trong Chúa Giê-xu” là một đời sống của trách nhiệm, mà thường nhìn điều đó theo khía cạnh đặc ân và lợi ích. Sự sốt sắng của chúng ta để đưa người khác đến với Chúa không đi kèm với sự sẵn sàng nhận trách nhiệm đối với họ. Sứ đồ Phao-lô khi nhìn Hội Thánh, ông thấy con người hơn là thấy con số. Chúng ta sốt sắng cầu nguyện cho nhiều người tin nhận Chúa, nhưng thường thiếu quan tâm cầu nguyện và chăm sóc cho những người đã tin!

Sứ đồ Phao-lô bị quản thúc, nhưng nhà giam không ngăn cản được sự cầu nguyện! Tiều tụy trong lao tù, ông không làm được gì cho tín hữu Cô-lô-se, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Khi chúng ta bất lực, Đức Chúa Trời hoàn toàn tiếp lấy. Sự cầu nguyện được hiểu theo nghĩa chính xác nhất là sự đồng công với Đức Chúa Trời. Toàn bộ đời sống cầu nguyện của Chúa Giê-xu là làm theo ý muốn của Cha Ngài. Khi sự cầu nguyện tách rời với sự đồng công, nó bắt đầu trở nên ích kỷ, và sự cầu nguyện không ngừng trở thành sự cố gắng ép Đức Chúa Trời thực hiện ý muốn của người cầu nguyện. Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện không ngừng cho tín hữu Cô-lô-se. Những điều ông cầu nguyện mang tính chất dạy dỗ: Tín hữu Cô-lô-se sống một cách xứng đáng cho Chúa, kết quả trong tất cả việc lành, tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, v.v… (câu 9-12).

Trách nhiệm của chúng ta đối với anh chị em cùng đức tin thật là lớn lao. Hãy cầu nguyện theo khuôn mẫu nầy hôm nay. Hãy tự hỏi: “Đời sống tôi có kết quả và tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa không?” Làm sao để những điều nầy diễn ra nhiều hơn trong những ngày tới?

Lạy Chúa, xin đừng để con chỉ quan tâm đến mình. Xin Chúa đưa con vào một lối sống có trách nhiệm đối với các anh chị em cùng đức tin. Trên hết, xin giúp con tăng trưởng trong ân sủng và tình yêu của Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Cô-rinh-tô 10.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top