Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 13/6/2014

Giăng 6:22-58
Bánh Hằng Sống

“Ta là Bánh Hằng Sống; ai đến cùng Ta chẳng bao giờ đói, và ai tin Ta chẳng bao giờ khát” (câu 35 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Động cơ nào khiến đoàn dân đi tìm Chúa Giê-xu? Điều đoàn dân thật sự cần là gì? Ngài dạy họ điều gì? Bạn đang tìm kiếm Chúa với mục đích và động cơ nào? Điều gì Chúa cần nơi bạn?

Bánh mì là loại thức ăn chủ yếu của Tây phương và một số quốc gia Trung Đông. Vào thời Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, khi thấy đoàn dân đông theo Ngài cả ngày mà không có gì ăn, nên Ngài động lòng thương xót họ và đã hóa bánh ra nhiều cho họ ăn. Vì vậy họ tiếp tục tìm kiếm Chúa Giê-xu để được bánh ăn, chứ không phải vì Đấng làm phép lạ hay những phép lạ (câu 26). Chúa Giê-xu đã biết ý định của họ nên Ngài dạy họ rằng: “Đừng làm việc vì thức ăn dễ hư nát, nhưng hãy vì thức ăn còn mãi đến sự sống vĩnh cửu mà Con Người ban cho anh chị em.” Ngài dạy họ đừng vì thức ăn mà theo Ngài. Chúa muốn đoàn dân theo Ngài phải nhận biết Ngài là Chúa Cứu Thế từ trời đến trần gian qua các phép lạ mà Ngài đã làm. Thế nhưng họ chỉ quan tâm về thức ăn để thỏa mãn cơn đói của họ. Sự thỏa mãn cơn đói thuộc thể của chúng ta không phải là điều quan trọng nhất nên Chúa muốn chúng ta đừng để điều đó trở nên mục tiêu tối hậu của đời sống. Chúng ta phải làm việc vì thức ăn còn lại đến sự sống đời đời.

Ngày nay, nhiều người tìm kiếm Chúa chỉ vì muốn được phước, mua may bán đắt, học giỏi, thi đậu, bệnh tật được chữa lành…, nói chung là theo Chúa để mong được phước ở trần gian. Tuy nhiên, Chúa muốn chúng ta trước hết phải tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, phải nuôi dưỡng linh hồn mình mỗi ngày bằng Lời Đức Chúa Trời. “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi Lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4).

Bạn thật sự tìm kiếm Chúa vì mục đích nuôi dưỡng linh hồn của mình mỗi ngày hay vì một mục đích khác ở trần gian hay vì thân thể nầy. Ý muốn của Chúa cho bạn là “nuôi dưỡng đời sống tâm linh bằng Lời Chúa mỗi ngày và hết lòng tin cậy sự chu cấp của Ngài.” Đến với Chúa đúng với ý nghĩa Chúa muốn, bạn sẽ kinh nghiệm được sự nuôi nấng của Ngài và chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng làm thỏa mãn cơn đói và cơn khát tâm linh của cả thế gian nầy.

Hãy đến với Chúa, tin cậy Ngài, tìm kiếm Ngài với động cơ đúng đắn để nhận được Bánh Hằng Sống còn lại đến đời đời.

Kính lạy Chúa Hằng Sống, xin Ngài ban Bánh Hằng Sống cho con mỗi ngày để tâm linh con được no đủ và lớn lên.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Cô-rinh-tô 7.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top