Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 12/6/2014

Giăng 6:16-21
Sợ Hãi Vì Không Biết

“Chèo đi được ba hay ba dặm rưỡi, họ bỗng thấy Chúa Giê-xu đến gần thuyền, đi trên mặt nước, họ khiếp sợ” (câu 19 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đệ không nhận ra Chúa Giê-xu? Điều gì xảy đến khi họ không nhận biết Chúa Giê-xu? Bạn thật sự nhận biết Chúa Giê-xu như thế nào? Lời phán “Ta đây, đừng sợ chi” có ý nghĩa nào trong đời sống của bạn?

Sau khi Chúa Giê-xu làm phép lạ hóa bánh nuôi đoàn dân đông thì họ muốn ép Ngài làm vua của họ. Nhưng Chúa biết được ý của đoàn dân nên Ngài lánh đi nơi khác.

Đến chiều tối, các môn đệ xuống thuyền để qua bờ bên kia một mình mà không có Chúa Giê-xu cùng đi với họ, và lúc nầy thuyền đang hướng về thành Ca-bê-na-um. Trong lúc các môn đệ chèo thuyền thì trời đã tối, nhưng họ vẫn chưa thấy Chúa Giê-xu, lòng họ bắt đầu thấy bồn chồn, lo âu. Lúc nầy, gió nổi lên rất lớn và làm cho biển động dữ dội. Các môn đệ đối diện với sự gào thét của biển, đã cố gắng hết sức chèo, chống cho thuyền khỏi bị lật, hay vô đầy nước làm đắm thuyền. Sau khi đương đầu với bão tố thì họ lại thấy một bóng đen đi trên mặt nước hướng đến chiếc thuyền của họ, họ rất sợ hãi vì không biết đó là ma hay người. Sau khi tổ phụ loài người phạm tội, con người trở nên bất an, dễ sợ hãi khi đối diện với những điều ghê rợn, không bình thường. Vì vậy cái sợ của các môn đệ là cái sợ bình thường, nhưng nếu họ biết Thầy của họ là Đức Chúa Trời, là Đấng luôn chăm sóc họ, thì họ sẽ nhận ra Chúa Giê-xu và không sợ hãi. Cho đến khi Chúa Giê-xu phán “Ta đây” thì họ không còn sợ hãi nữa vì họ nhận ra tiếng nói của Ngài. Có Chúa Giê-xu ở cùng và đi bên cạnh thì lúc nào các môn đệ cũng yên lòng, và chúng ta ngày nay cũng vậy, chỉ có thể nhận được sự bình an giữa sóng gió cuộc đời khi nhận biết Chúa ở cùng mình.

Bạn đang gặp những sóng gió nào giữa biển đời? Bạn có nghe tiếng Chúa phán với bạn: “Ta đây, đừng sợ chi” không? Làm thế nào để bạn nhận biết Chúa luôn ở cùng mình?

Lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài giúp con nhận biết Chúa một cách rõ ràng trong đời sống con, để con không sợ hãi mà cứ an bình tin cậy Chúa hết lòng.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Cô-rinh-tô 6.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top