Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 11/6/2014

Giăng 6:1-15
Hiến Cả Thảy Cho Ngài

“Một môn đệ, là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa rằng: Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá…” (câu 8, 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Đoàn dân đông theo Chúa Giê-xu với động cơ nào? Tại sao Chúa Giê-xu nói ông Phi-líp mua bánh cho họ ăn? Thái độ của ông Phi-líp như thế nào khi nghe Chúa phán như vậy? Khi Chúa bảo bạn chia sẻ những gì bạn có cho người khác, bạn có thái độ nào? Bạn học được điều gì từ phân đoạn Kinh Thánh nầy?

Sau một ngày làm việc vất vả, Chúa và các môn đệ tìm chỗ để nghỉ ngơi, lấy sức để tiếp tục công việc của ngày sau, nhưng đoàn dân đông cứ nườm nượp kéo đến theo Ngài. Họ theo Ngài đông là do họ thấy các phép lạ Chúa đã làm. Đoàn dân theo Chúa Giê-xu đặt đức tin trên phép lạ chứ không phải đặt trên Chúa Giê-xu hay Lời của Đức Chúa Trời, và điều nầy không vui lòng Đức Chúa Trời. Chúa muốn mọi người phải đặt đức tin trên Lời Ngài vì Lời Ngài có quyền năng và luôn luôn đúng.

Mặc dù đoàn dân có động cơ theo Chúa sai trật nhưng Chúa Giê-xu vẫn yêu thương họ. Từ thâm sâu của tấm lòng, Chúa Giê-xu muốn cung cấp thức ăn cho họ, nên Ngài hỏi ông Phi-líp mua bánh ở đâu để cho đoàn dân ăn. Chúa Giê-xu hỏi câu nầy để dạy dỗ các môn đệ của Ngài, vì Ngài đã có câu trả lời. Ngài muốn thử đức tin của ông Phi-líp và cho thấy đây là một vấn đề lớn và khó, nếu muốn cho cả đoàn dân nầy ăn mà chỉ có 200 đơ-ni-ê thì không đủ. Chúa muốn các môn đệ cùng Ngài giải quyết bài toán khó nầy. Đối với Chúa, không có gì là khó, nhưng Ngài chờ xem các môn đệ có đức tin nơi Ngài không, có đến với Ngài không? Sau đó, ông Anh-rê thấy một cậu bé có 5 cái bánh và 2 con cá, và em đã bằng lòng dâng lên Chúa nên ông Anh-rê đã đem tới cho Ngài. Chúa Giê-xu đã lấy bánh và cá mà tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi Ngài sai các môn đệ đem phân phát cho đoàn dân. Ai nấy ăn no nê và số người ăn ước lượng khoảng 5,000 người và số bánh dư lượm lại là 12 giỏ đầy. Điều nầy cho chúng ta thấy rằng dù nan đề có khó khăn đến mấy nhưng khi được Chúa giải quyết thì nan đề đó không còn nữa mà kết quả đạt được thì mỹ mãn vô cùng.

Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta phải biết quan tâm đến người khác, khi chỉ giữ cho riêng mình mà không biết phân chia thì chúng ta cũng chỉ có chừng đó. Nhưng khi chúng ta có ít mà sẵn sàng ban phát, sẵn sàng dâng lên Chúa thì Ngài sẽ làm cho chúng ta có nhiều hơn để ích lợi cho Ngài, cho người, và cả chúng ta nữa.

Bạn đã sẵn sàng dâng những gì bạn có cho Chúa chưa? Thái độ của bạn có vui vẻ, có thỏa lòng khi dâng của cải để Chúa sử dụng theo ý Ngài không?

Kính lạy Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời quyền năng, cám ơn Ngài đã yêu thương con dù con xấu xa, tội lỗi, ích kỷ. Xin Chúa giúp con biết quan tâm đến người khác, biết phân chia, dâng hiến những gì con có cho Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Cô-rinh-tô 5.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top