Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/6/2014


Sống Với Thánh Kinh: 10/6/2014

Giăng 5:31-47
Những Lời Chứng về Thần Tính Chúa Giê-xu

“Chính Cha, Đấng đã sai Ta, cũng làm chứng cho Ta” (câu 37a, NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Những ai làm chứng cho Chúa Giê-xu? Tại sao phải làm chứng cho Chúa Giê-xu? Bạn đã làm chứng về Chúa Giê-xu như thế nào? Điều nào khiến bạn tin rằng Ngài là Chúa Cứu Thế của bạn?

Vào thời Chúa Giê-xu, người Do Thái còn sống dưới Luật Pháp Môi-se. Một người muốn được lời chứng tốt, muốn được người khác tin cậy thì phải có ít nhất hai hoặc ba người làm chứng cho người ấy. Chúa Giê-xu đã được ba lời chứng về Ngài như sau:

Lời chứng thứ nhất là của ông Giăng Báp-tít (Giăng 1:29). Khi bước vào chức vụ, ông Giăng Báp-tít được Đức Chúa Trời mạc khải cho biết Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian. Khi biết điều đó thì ông làm chứng về Ngài cho những người khác để họ cũng biết Chúa Giê-xu là ai và họ sẽ đến với Ngài. Lời chứng của ông thật đơn giản nhưng rất hiệu quả. Vì ông nhận biết Chúa thế nào thì ông làm chứng lại thế ấy, ông không làm chứng một cách cầu kỳ, hoa mỹ.

Lời chứng thứ hai là của Đức Chúa Cha (câu 37). “Chính Cha, là Đấng đã sai Ta, cũng làm chứng về Ta.” Nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Cha làm chứng về Con. Sau khi Ngài làm báp-tem xong và từ nước bước ra thì có tiếng phán từ trời: “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:17). Lúc Ngài ở trên núi hóa hình thì Chúa Cha từ trong đám mây phán: “Đây là Con rất yêu dấu của Ta, hãy vâng nghe Người” (Mác 9:7). Đây là lời chứng mạnh mẽ về thân vị của Chúa Giê-xu mặc dù Ngài đang ở thế gian.

Lời chứng thứ ba là từ Kinh Thánh (câu 39). Chúa Giê-xu nói lên sự kiện người Do Thái tra xem Kinh Thánh và nghĩ rằng khi tra xem Kinh Thánh thì họ nhận lãnh sự sống đời đời. Chính Tiên tri Ê-sai đã báo về sự sinh ra Đấng Mết-si-a (Ê-sai 7:14) và đã ứng nghiệm đúng với Lời Kinh Thánh đã được chép (Ma-thi-ơ 1:23). Tra xem Kinh Thánh là điều tốt, nhưng tin Kinh Thánh mới nhận được sự sống đời đời vì Kinh Thánh làm chứng về Chúa Giê-xu, Ngài đang tể trị thế giới nầy và Ngài là Đấng có quyền năng biến đổi cuộc đời nhiều người.

Bạn đã kinh nghiệm Chúa Giê-xu như thế nào? Bạn đã làm chứng về Chúa Giê-xu cho bao nhiêu người? Bạn có mạnh dạn làm chứng về Chúa cho người khác không?

Kính lạy Chúa Giê-xu, con xin Ngài giúp con kinh nghiệm Chúa mỗi ngày qua việc đọc và học Lời Chúa. Xin ban cho con sự mạnh dạn để làm chứng về Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Cô-rinh-tô 4.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top