Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 9/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 9/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 9/5/2014

Giăng 4:43-54
Đặt Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu

“Chúa Giê-xu đáp: Ông về đi. Con ông sẽ sống. Người ấy tin lời Chúa Giê-xu nói với mình và đi. Khi ông đang đi, các đầy tớ của ông đến và báo tin con trai của ông đã sống” (câu 50-51 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao viên quan thị vệ tìm gặp Chúa Giê-xu? Ngài đã đáp lời cầu xin của viên quan bằng cách nào? Kết quả ra sao? Tại sao Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn bạn phải đặt đức tin nơi Ngài? Bạn nhận được điều gì khi đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu?

Trên bước đường theo Chúa và phục vụ Ngài, đức tin là điều hết sức quan trọng. Nếu không có đức tin nơi Chúa thì khó mà theo Chúa hết cuộc đời, hoặc nếu đức tin yếu cũng dễ bị lung lay khi gặp một sự cố nào xảy ra trên đời sống của người đó. Viên quan thị vệ đến với Chúa Giê-xu vì ông tin rằng Ngài có quyền chữa lành cho con mình. Khi ông tìm và gặp được Chúa Giê-xu thì ông cầu xin Chúa xuống Ca-bê-na-um để chữa lành cho con của ông, thế nhưng Chúa Giê-xu chỉ phán bảo: “Hãy đi, con của ngươi được sống.” Bởi đức tin tuyệt đối nơi Chúa, ông quay trở về nhà mà không một lời thắc mắc. Kết quả là chưa về tới nhà thì người nhà đã chạy đến báo tin con trai của ông được lành và được sống đúng vào giờ Chúa Giê-xu phán với ông. Sau sự kiện đứa con trai của ông được chữa lành thì cả nhà ông đã trở lại tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế cho cuộc đời mình.

Chúa Giê-xu muốn chúng ta phải có đức tin mạnh, phải đặt đức tin trọn vẹn nơi Ngài mà không hề lay chuyển, cho dù cuộc đời có nhiều thay đổi, đời sống gặp nhiều phong ba bão táp, nhiều nan đề khó giải quyết được. Đức tin sẽ giúp chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trên đời sống và chúng ta sẽ nhận thấy Chúa là Đấng luôn ở cùng, Ngài là Đấng sẽ mở lối cho chúng ta trong những nan đề khó, không thể giải quyết được, Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua được những phong ba bão tố trong cuộc đời. Khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu thì đừng bao giờ nghi ngờ Ngài. Nhiều khi Ngài chưa trả lời liền, Ngài muốn xem thái độ của chúng ta trong khi chờ đợi. Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay vì quá nóng lòng mà tự mình hành động không chờ Chúa giúp đỡ, mở đường nên thất bại vì đi theo ý riêng, nhờ cậy vào sức mình và tài năng của mình hay là đi nhờ cậy con người

Có khi nào bạn đặt trọn lòng tin nơi Chúa Giê-xu như viên chức hoàng gia nầy chưa? Bạn thật sự kinh nghiệm điều Chúa đã làm cho bạn khi bạn hết lòng tin nơi Ngài chưa?

Kính lạy Chúa Giê-xu là Đấng chữa lành. Con xin Ngài giúp con đặt trọn đức tin nơi Chúa Giê-xu và ban cho con có đức tin mạnh mẽ nơi Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 5:9-7:9.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top