Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 8/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 8/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 8/5/2014

Giăng 4:27-42
Chia Sẻ Tin Mừng cho Người Khác

“Mau ra xem, có một người nói đúng tất cả những việc tôi đã làm; đó không phải là Đấng Cơ Đốc sao? Họ kéo nhau ra khỏi thành và đến với Ngài” (câu 29-30 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi người phụ nữ được biết Chúa Giê-xu chính là Đấng Cơ Đốc (Đấng Mết-si-a), chị làm gì? Bạn chia sẻ đức tin bạn nhận được cho người khác như thế nào? Đời sống bạn bày tỏ Chúa Giê-xu cho người khác như thế nào?

Cuộc nói chuyện của Chúa Giê-xu đã thay đổi cách nhìn và cách sống của một người có tội. Người phụ nữ nầy tưởng chừng những việc làm của chị có thể che giấu được con người nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chị đã không giấu được chi cả. Chị hết sức ngạc nhiên khi được nói chuyện với Chúa Giê-xu lần đầu tiên mà Ngài đã biết cả quá khứ, hiện tại của mình rất chính xác. Chính cuộc nói chuyện nầy đã giúp chị tự nhận biết mình là một người đầy tội lỗi và chị rất khao khát được thay đổi đời sống. Sau cuộc nói chuyện với Chúa Giê-xu, chị đã thấy được tình thương của Ngài dành cho chị, mặc dù chị là một người xấu xa tội lỗi không ai muốn tới gần, muốn tiếp xúc nhưng Chúa đã tiếp xúc, nói chuyện với chị, tha thứ mọi tội lỗi của chị mà không một lời trách móc, thậm chí Ngài còn ban cho nước sự sống để thỏa mãn cơn khát tâm linh trong chị.

Người phụ nữ Sa-ma-ri đã tin Chúa thật lòng và chính sự tin nhận Chúa của chị mà Chúa đã đổi thay con người bề trong của chị, nên chị đã bỏ tất cả mọi thứ lại bên giếng và chạy vào thành nói với mọi người trong thành: “Hãy mau ra xem, có một người nói đúng tất cả những việc tôi đã làm; đó không phải là Đấng Cơ Đốc sao? Họ kéo nhau ra khỏi thành và đến với Ngài” Ngay khi được cứu chị liền nghĩ ngay đến những người đang cần nước sự sống giống như chị. Lời làm chứng đơn sơ của người phụ nữ Sa-ma-ri rất hiệu quả. Đôi khi Chúa muốn bạn cũng làm chứng về Ngài một cách đơn sơ nhưng phải xuất phát từ tấm lòng và bạn phải được biến đổi thật sự thì lời chứng mới kết quả. Điều nầy khích lệ bạn hãy đơn sơ, can đảm và mạnh mẽ chia sẻ Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Giê-xu cho người khác. Kết quả của lời làm chứng đơn sơ đã đem nhiều người Sa-ma-ri trở lại tin nhận Chúa Giê-xu, và tại thành nầy có một cuộc phục hưng lớn.

Chúa Giê-xu cho chúng ta biết đồng ruộng đã chín vàng và chúng ta phải sẵn sàng bước vào mùa gặt để gặt hái những linh hồn biết ăn năn cho Ngài. Bạn đã làm con gặt cho Chúa chưa? Bạn hứa nguyện gì với Chúa hôm nay?

Lạy Chúa là Cha yêu thương, Đấng Cứu Rỗi cuộc đời con. Xin Ngài giúp con đơn sơ và mạnh mẽ chia sẻ Tin Mừng Cứu Rỗi của Ngài cho người khác.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 4:1-5:8.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top