Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 7/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 7/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 7/5/2014

Giăng 4:1-26
Cuộc Nói Chuyện Hữu Ích

“Chúa Giê-xu phán: Ai uống nước nầy sẽ còn khát mãi, nhưng ai uống nước Ta cho sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Thật vậy, nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người ấy, tuôn tràn đến sự sống vĩnh cửu” (câu 13-14 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói chuyện với phụ nữ Sa-ma-ri, Chúa Giê-xu phá bỏ những rào cản nào? Tại sao điều đó cần thiết? Diễn tiến của câu chuyện cho bạn bài học nào trong sự giao tiếp với người khác, nhất là nói về Chúa cho họ?

Ai cũng thích nói chuyện với người khác. Có những người dễ dàng bắt chuyện và làm quen với người mới lần đầu gặp. Cũng có người thụ động, không dám nói chuyện với người lạ, nhưng có cơ hội tìm hiểu chúng ta sẽ thấy người ấy cũng có nhu cầu được nói, được nghe. Giăng 4 cho thấy Chúa Giê-xu gặp một phụ nữ Sa-ma-ri bên giếng nước và Ngài bắt đầu câu chuyện bằng việc xin uống nước. Chúa Giê-xu biết có sự ngăn cách truyền thống lâu đời về chủng tộc, tôn giáo, phái tính, và đẳng cấp xã hội…, và từ câu chuyện nầy Ngài muốn chúng ta xóa bỏ những rào cản đó để ai nấy hiệp lại với nhau trong tình thương của Ngài.

Chúng ta biết rằng ai cũng muốn được yêu và được người khác để ý đến mình. Người phụ nữ Sa-ma-ri đi ra múc nước giữa trưa là để tránh mặt mọi người vì chị là người xấu xa, và mặc cảm tội lỗi. Nhưng Chúa Giê-xu biết người phụ nữ có linh hồn khốn cùng sẽ có mặt tại giếng vào thời điểm đó và Ngài quyết tâm gặp chị để giải cứu chị khỏi đời sống tội lỗi. Chúa Giê-xu đã khởi đầu bằng cách xin nước uống. Người phụ nữ ngạc nhiên vì Chúa vượt qua những hàng rào ngăn cách, và qua đó chị thấy mình được chấp nhận, có giá trị, được nói chuyện với người đàn ông Do Thái (thời đó đàn ông khinh phụ nữ, họ không được phép nói chuyện với đàn ông trước công chúng). Sau đó, Ngài hứa cho chị nước sống, nước uống vào sẽ không còn khát nữa. Do hiểu theo nghĩa đen, nên chị rất mừng và xin Chúa ban cho nước ấy để khỏi ra giếng lấy nước mỗi ngày. Chị không hiểu nước Chúa ban là nước thuộc linh, hễ ai uống nước ấy tức là uống sự thương xót, uống ân sủng của Đấng Cơ Đốc, nên sẽ không bao giờ khát nữa. Chúa Giê-xu sẵn sàng ban cho chị nước ấy nhưng trước khi ban cho, Ngài đòi chị dẫn chồng chị đến gặp Ngài. Chúa chuyển câu chuyện vào chỗ riêng tư, sâu kín của cuộc đời chị để giúp chị thấy nhu cầu đích thực của đời sống mình. Người phụ nữ nầy thành thật thưa với Chúa câu chuyện riêng tư cuộc đời mình, từ đó chị nhận biết được tội lỗi và nhận thức mình là một tội nhân. Để nhận được nước sống trước tiên chị phải đến với Chúa Giê-xu với lòng ăn năn, xưng hết mọi tội lỗi của mình thì sẽ được Ngài tha thứ và thương xót. Cuối cùng chị đã nhận biết người đang nói chuyện với chị là Đấng ban nước ấy, Đấng Mết-si-a, và chị đã ăn năn tội lỗi của mình và từ đó chị được Chúa Giê-xu biến đổi cuộc đời.

Qua những cuộc nói chuyện, bạn có giúp được ai biết nhu cầu thực của họ là sự cứu rỗi chưa? Bạn giúp người ấy ăn năn tội cùng Chúa bằng cách nào?

Lạy Chúa là Cha yêu thương của con, xin Chúa giúp con biết nhận ra những sai trật trong đời sống con để con chạy đến Ngài và ăn năn những tội lỗi của con. Xin Chúa cũng dùng con để giúp người khác biết sự cứu rỗi của Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 3.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top