Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 6/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 6/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 6/5/2014

Giăng 3:22-36
Làm Chứng về Đấng Cơ Đốc

“Ai tiếp nhận lấy lời chứng của Ngài thì xác nhận Đức Chúa Trời là chân thật” (câu 33 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Vai trò của ông Giăng Báp-tít trong chức vụ Chúa Giê-xu là gì? Trong phân đoạn nầy, ông Giăng đã trình bày Chúa Giê-xu là Đấng như thế nào? Niềm vui trọn vẹn của ông Giăng là gì? Làm thế nào để bạn cũng có được niềm vui giống như ông Giăng Báp-tít?

Ông Giăng Báp-tít là sứ giả của Đức Chúa Trời. Ông được sai đến trước để dọn đường cho Chúa Giê-xu, cũng như chuẩn bị tấm lòng con người cho chức vụ của Chúa trên đất. Ông có đời sống bình dị và trung thành với sứ mệnh Đức Chúa Trời giao: Trong bất cứ dịp nào có thể được, ông đều đưa mọi người hướng về Chúa Giê-xu – Đấng Mết-si-a. Ông biết mình là ai, sứ mệnh mình là gì (câu 22-26). Việc nhận biết mình là ai rất quan trọng, vì nó giúp mình thấy được mình không ra gì trước mặt Đức Chúa Trời và biết được chỗ Chúa muốn mình sống, việc mình phải làm.

Người ta tung hô ông Giăng rất nhiều nhưng ông không dám nhận những lời khen tặng đó và ông đã nói rằng Chúa Giê-xu mới là Đấng được ban cho quyền phép từ trời (câu 27). Chúa Giê-xu là Đấng Cơ Đốc, Đấng Mết-si-a (câu 28) và Chúa Giê-xu là chàng rể (câu 29) – về sau, Sứ đồ Phao-lô được sự cảm thúc của Chúa Thánh Linh và dựa vào ý nầy cho chúng ta biết Chúa Giê-xu là chàng rể và Hội Thánh là cô dâu. Ông Giăng đã làm chứng tốt về Chúa Giê-xu vì ông biết Ngài là Đấng từ trời đến, Đấng có quyền phép và ông không đáng để mở dây giày cho Ngài. Niềm vui của ông Giăng Báp-tít là được đứng sau chàng rể, và niềm vui trọn vẹn khi thấy “Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống.”

Chức vụ, công việc Chúa giao cho bạn ngày nay là hãy làm chứng về Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bạn đã thực hiện điều nầy ra sao? Bạn đã nhận Chúa Giê-xu Cơ Đốc thể nào, đã nghe giảng về Chúa, đã kinh nghiệm những việc làm của Ngài trên đời sống bạn thế nào thì bạn hãy làm chứng lại cho bà con, bạn bè, xóm giềng xung quanh bạn thể ấy. Trong cách làm chứng về Chúa, người khác thấy bạn là người nhiệt tâm, nhiều khả năng, kinh nghiệm trong việc làm chứng về Chúa hay người ta biết Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế – Đấng đem sự cứu rỗi cho nhiều người thoát khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong ngày phán xét?

Lạy Chúa, xin giúp con trung tín làm chứng về chính Ngài cho mọi người chung quanh con. Xin Chúa Thánh Linh giúp để qua lời làm chứng của con mà có nhiều người nghe đến với Chúa Giê-xu.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 2.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top