Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 5/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 5/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 5/5/2014

Giăng 3:1-21
Đời Sống Mới

“Ai ở trong Đấng Cơ Đốc, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, kìa, những điều mới thay vào” (2 Cô-rinh-tô 5:17 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ni-cô-đem là ai? Ông đến với Chúa Giê-xu với mục đích gì? Điều chính yếu qua cuộc trò chuyện giữa ông với Chúa Giê-xu là gì? Bạn kinh nghiệm điều nầy thế nào? Đời sống bạn có những dấu hiệu nào thể hiện con người mới.

Biết lý lịch của một người rất quan trọng, nó giúp chúng ta biết người đó có gốc gác, gia đình, trình độ của họ ra sao. Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta biết ông Ni-cô-đem người giàu có, một giáo sư người Do Thái, là người Pha-ri-si, làm ở Tòa Công Luận. Vậy, ông là người quyền thế, có địa vị cao, và có tri thức. Dù vậy, ông biết sự hiểu biết của mình còn kém cỏi, cần phải học thêm để biết được những điều mới mẻ, nên ông tìm đến Chúa Giê-xu mong được Ngài dạy dỗ. Chúa Giê-xu biết được lòng khao khát sốt sắng của ông; và Chúa đưa ông ngay vào nhu cầu tối cần của đời sống: Sự sinh lại. Ông không thể hiểu thế nào là sinh lại hay nghĩ rằng việc sinh lại không thể nào xảy ra – nghĩa là việc con người không thể làm được. Đúng vậy, vì những gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, chỉ ai được Chúa Thánh Linh sinh ra mới là con người mới. Chúa Giê-xu rất kiên nhẫn để giải thích cho ông Ni-cô-đem hiểu về sự tái sinh. Nếu không được tái sinh thì không thể vào nước Đức Chúa Trời, vì nước Đức Chúa Trời chỉ dành cho những người thật sự được đổi mới, những người được sinh lại bằng Chúa Thánh Linh.

Sự sinh lại đi xuyên suốt Tân Ước, vì không sinh lại thì không thể làm con Đức Chúa Trời; không thể vào vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Khi đi rao giảng về Nước Trời, Chúa Giê-xu nhiều lần dạy: Phải trở nên giống con trẻ, phải từ bỏ mình, vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Chúa Giê-xu mở cho ông Ni-cô-đem cánh cửa để ông nhìn vào: Đức Chúa Trời yêu thương và Ngài đã thể hiện tình yêu tuyệt vời đó qua hành động: Ban Con Một của Ngài cho nhân loại. Và nhân loại chỉ cần tin vào Con Một ấy.

Có thể đã nhiều năm chúng ta đi nhà thờ, lớn lên trong gia đình tin Chúa, là những người lãnh đạo, người phục vụ Chúa trong Hội Thánh, nhưng chúng ta có thật sự tin nhận Chúa Giê-xu, và được sinh lại chưa? Hay chúng ta chỉ làm một người theo đạo Tin Lành không hơn không kém? Hoặc tích cực với công tác của nhà thờ mà chưa thật sự nghĩ tin nhận Chúa Giê-xu có nghĩa gì? Cam kết sống trong đời sống mới, giá nào Chúa trả, giá nào mình trả? Nếu chưa thật sự kinh nghiệm sự tái sinh, đổi mới trong đời sống mình, mời bạn hãy cầu nguyện tin nhận Chúa Giê-xu, mời Ngài làm Chúa, làm chủ đời sống bạn. Rồi Chúa Thánh Linh sẽ ban cho bạn đời sống mới đầy kết quả và ích lợi cho Ngài.

Lạy Chúa Giê-xu, con xin Ngài biến đổi và tể trị đời sống con, vì chỉ trong Ngài con mới sống kết quả và ích lợi.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 1.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top